Autor Ensenyament
8 març 2016 a 14:00

Les normes de preinscripció i matrícula per al proper curs escolar ja són públiques

9 Flares 9 Flares ×
Escoltar

Inclouen alguna novetat com un canvi en la puntuació per als germans escolaritzats en els centres considerats adscrits

Curs escolar // Imatge del web Pixabay

Curs escolar // Imatge del web Pixabay

Les normes de preinscripció i matrícula per als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017 ja són públiques. La resolució especifica els àmbits d’aplicació – segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional de grau mitjà i de grau superior, de cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i grau superior, artístics, esportius, d’idiomes, d’educació d’adults, de programes de formació i inserció i a les llars d’infants o escoles bressol públiques- per als centres sufragats amb fons públics.
Enguany s’incorpora una novetat en els criteris, pel que fa a la puntuació per a obtenir prioritat en l’accés una plaça. Específicament pel que respecta a l’adscripció de centres. La normativa estableix l’adscripció entre  centres públics de primària i de secundària  per tal de garantir la continuïtat educativa als alumnes, també estableix que un dels criteris per a prioritzar l’accés a un centre és tenir-hi germans ja escolaritzats i també especifica que determinats centres poden considerar-se un únic centre, com passa entre els centres adscrits, a efectes de preinscripció.
Fins ara es consideraven centres únics a efectes de preinscripció tots aquells centres adscrits entre sí, per la qual cosa, la prioritat d’accés s’atorgava tant si el germà estava realment en el centre com si estava en algun altre dels centres adscrits. La novetat és que enguany només s’hi consideraran  quan l’adscripció és d’una única escola a un únic institut. D’aquesta manera s’aconsegueix que en casos d’adscripció múltiple -de diverses escoles a diversos instituts- l’existència de germans en el centre només atorgui prioritat per a l’accés a aquell centre en concret.
En aquestes situacions d’adscripció múltiple, pel fet de voler anar a un institut, tant  comptava 40 punts el fet de tenir un germà a l’institut, com tenir-lo  a l’escola. Ara, però, en aquests casos d’adscripció múltiple només es valorarà aquest criteri de 40 punts quan el germà estigui al centre on es demana l’accés.
D’altra banda, en la resolució s’estableixen aspectes com el procés de preinscripció, el calendari de preinscripció i matrícula, l’assignació de places escolars o la documentació que cal aportar.
 
9 Flares Twitter 0 Facebook 9 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 9 Flares ×