Autor Economia
19 Abril 2016 a 14:00

CaixaBank llançarà una Oferta Públic d’Adquisició d’Accions voluntària

Serà  a un preu d’1,113 euros en metàl·lic sobre totes les accions que no controla en el Banc BPI

Isidre Fainé, director de CaixaBank, amb Gonzalo Gortázar conseller delegat de l'entitat

Isidre Fainé, director de CaixaBank, amb Gonzalo Gortázar conseller delegat de l’entitat // Imatge del web de CaixaBank

CaixaBank, entitat líder del mercat financer espanyol per quota de mercat, ha anunciat que llançarà una Oferta Pública d’Adquisició d’accions (OPA) voluntària a un preu d’1,113 euros en metàl·lic sobre totes les accions que no controla en el Banc BPI (55,9%). L’oferta de CaixaBank, primer accionista de BPI amb el 44,1% del capital, està condicionada a la supressió de la limitació del 20% en els drets de vot de BPI, a assolir més del 50% del capital del Banc BPI i a l’obtenció de les autoritzacions regulatòries aplicables.

Aquesta oferta es produeix després de que no hagi estat possible tancar un acord satisfactori amb Santoro Finance per resoldre els problemes de concentració de riscos a Angola per part de BPI. Davant aquesta situació, CaixaBank ha sol·lcitat al BCE la suspensió de qualsevol procediment administratiu contra el Banc BPI relacionat amb la seva situació d’excés de concentració de riscos a Angola amb la finalitat de permetre a CaixaBank trobar una solució a aquesta situació en el cas de que prengui el control del Banc BPI. Amb l’oferta anunciada, CaixaBank reforçarà el seu paper per trobar una solució, al mateix temps que ajudarà a la millora de la rendibilitat del BPI gràcies a les sinergies que generarà la futura col·laboració amb CaixaBank.

El preu ofert per CaixaBank, que presideix Isidre Fainé i que té com a conseller delegat a Gonzalo Gortázar, suposa valorar BPI en 1.622 milions d’euros i reflecteix la mitjana ponderada dels últims sis mesos, per la qual cosa, segons la normativa portuguesa, es considera com a preu equitatiu. L’oferta, que es registrarà en la Comissão do Mercat de Valors Mobiliários portuguesa (CMVM) una vegada es rebin les aprovacions pertinents i es faci efectiva la supressió de la limitació del 20% dels drets de vot s’estima que es completarà durant el tercer trimestre d’aquest any.

Aposta pel mercat portuguès

CaixaBank, que va arribar al mercat portuguès fa 21 anys amb la seva entrada a BPI, seguirà donant suport a l’equip directiu del BPI, la gestió del qual ha col·locat l’entitat entre els bancs més sòlids del mercat portuguès, i treballarà per aconseguir la màxima creació de valor per a tots els accionistes. CaixaBank té la intenció de que el BPI continuï sent una companyia cotitzada després de la finalització de l’oferta.

El model de negoci de CaixaBank i la mútua cooperació podran ajudar a la millora de la rendibilitat de BPI en el nou entorn del mercat portuguès. Després de l’OPA, CaixaBank analitzarà i plantejarà potencials àrees de cooperació entre les dues entitats amb l’objectiu de desenvolupar sinergies, reduir costos i incrementar fonts d’ingressos.

Es preveu que aquestes noves iniciatives permetin a BPI obtenir sinergies que beneficiaran tots els accionistes de l’entitat i reduir la ràtio d’eficiència recurrent de BPI en el mercat portuguès. S’estima unes sinergies potencials de costos de 85 milions a partir del tercer any i unes sinergies d’ingressos anuals de 35 milions.

Aquestes sinergies permetran que el BPI acceleri les millores registrades en l’últim any en la seva solvència i rendibilitat, després de passar d’una ràtio CET1 fully loaded del 8,6% el 2014 al 10% el 2015 i d’un ROE negatiu del 7,3% el 2014 al 10,4% de 2015.

Impacte positiu per als accionistes de CaixaBank

CaixaBank espera que aquesta oferta d’adquisició d’accions tingui un impacte positiu del voltant del 8% en el benefici recurrent per acció de CaixaBank el primer any. A més, estima que el retorn sobre la inversió (ROIC) sigui del 12% durant el primer any i assoleixi el 14% en el tercer. El seu impacte en la base de capital de CaixaBank s’estima entre 95 i 115 punts bàsics, assumint un percentatge de participació a BPI d’entre el 51% i el 70%, respectivament, després de l’acceptació de l’oferta, cosa que reduiria la ràtio CET1 fully loaded fins al 10,6% i el 10,4%, segons el cas. En qualsevol cas, l’objectiu de CaixaBank és mantenir una ràtio de capital fully loaded CET1 superior a l’11% després de la transacció, segons els objectius del Pla Estratègic 2015-2018.

Reducció de riscos a Angola

El BCE ha exigit a BPI reduir la seva concentració de riscos a Angola, fixant com a límit per solucionar-ho el passat 10 d’abril. Davant la impossibilitat de materialitzar un acord, BPI ha sol• licitat al BCE un termini addicional per complir amb aquests requeriments. BPI participa amb un 50,1% en el capital de Banc de Foment Angola (BFA), el quart banc d’Angola per volum d’actius (8.022 milions d’euros). L’entitat, que porta 22 anys a Angola, compta amb 1,4 milions de clients, 191 oficines i 2.610 empleats, segons les dades de desembre de 2015. L’aportació de BFA al benefici de BPI va ser de 136 milions d’euros el passat exercici.

 

Switch to mobile version