Autor Societat
20 Abril 2016 a 18:00

El embassaments del Ter-Llobregat reserven 315 hm3

Per satisfer les necessitats dels propers sis mesos

Comissió d'embassament // Imatge cedida per la Generalitat

Comissió d’embassament // Imatge cedida per la Generalitat

La comissió de desembassament del sistema Ter-Llobregat, celebrada a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha fixat una reserva d’aigua de 315,4 hecòmetres cúbics (hm3) per satisfer les necessitats dels diferents usos per als propers sis mesos. La reserva d’aigua s’ha aprovat per unanimitat.
Actualment els embassaments d’aquest sistema, tot i que les pluges han estat el 50 % del que és usual a la conca del Ter i inferiors al 70 % en la del Llobregat, se situen al 68 % de la seva capacitat, amb 416 hm3.
L’abastament i el reg garantits
 
S’ha fixat una dotació de 173,4 hm3 per a satisfer les necessitats d’abastament. Concretament 96,5 hm3 provindran del Ter (86,6 dels quals es tractaran a través de la potabilitzadora de Cardedeu, situada al Vallès Oriental, mentre que els 9,9 restants a la planta potabilitzadora de Montfullà, al Gironès) i 76,9 hm3 es captaran del riu Llobregat.
Pel que fa a les demandes de reg, es reserva una quantitat d’aigua de 88,2 hm3. D’aquests, 70,9 hm3 corresponents a la conca del Ter (repartits a través de les nou comunitats de regants gironines) i 17,3 hm3 a la del Llobregat (Sèquia de Manresa i Canal de la Dreta del Llobregat).
En la comissió també s’han fixat més de 44,6 hm3 (abril-setembre) per garantir el cabal circulant del riu Ter i 7,9 hm3 pel cabal circulant del riu Llobregat. Així mateix es reserven 1,2 hm3 per les activitats d’oci al Ter.
Aigua dessalinitzada per allargar les reserves
Per als propers sis mesos es preveu que les dues plantes dessalinitzadores catalanes produeixin uns 12 hm3, dels quals 3 hm3a través de la planta de la Tordera (Blanes) i 9 hm3 mitjançant la dessalinitzadora del Llobregat.
Les dues dessalinitzadores han produït 7 hm3 més dels previstos a la darrera reunió de la comissió de desembassament fa sis mesos, cosa que ha permès equilibrar i compensar les aportacions als embassaments per causa de la baixa pluviometria.
Contenció del consum domèstic
 
El consum domèstic es manté molt contingut. El darrer semestre ha estat 46 hm3 per sota del que hi havia abans de la sequera 2007. En conjunt es manté la reducció del voltant del 12% respecte a les demandes d’aigua per a ús domèstic prèvies a la darerra sequera.
Per consultar els representants en les comissions de desembassament, entraaquí.
Switch to mobile version