Autor Economia
30 maig 2016 a 16:00

Enquesta de població activa (EPA)

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Formació i condicions de treball. 2015

Cartell d'Idescat // Imatge cedida per Idescat

Cartell d’Idescat // Imatge cedida per Idescat

L’Enquesta de població activa té per objectiu principal conèixer la relació de la població amb l’activitat econòmica. Es tracta d’una enquesta per mostreig, de periodicitat trimestral, que realitza l’INE. L’Idescat n’elabora una ampliació de resultats sobre la població catalana.

El 26,6% de la població assalariada de Catalunya va declarar haver treballat almenys un dissabte al mes al 2015, segons l’Enquesta de població activa. La població assalariada que va treballar almenys un diumenge al mes es va situar en el 15,8%.

Pel que fa al tipus d’horari, el 54,1% dels homes assalariats van treballar en horari continuat, mentre que en el cas de les dones assalariades van ser el 66,4%.

Quant al treball per torns, el 15,1% dels homes assalariats van treballar en un sistema de torns, mentre que en el cas de les dones assalariades va ser del 9,2%.

El 13,1% de la població assalariada va treballar més de la meitat dels dies fins a última hora de la tarda (3,4 punts menys que al 2014). Per sexe, aquesta situació es va donar en el 15,3 % dels homes i en el 10,9% de les dones.

El 2005 es va dissenyar una submostra per obtenir informació anual d’algunes variables estables en el temps que només es pregunten a una sisena part de la mostra de cada trimestre. Les dades que es difonen són el resultat de l’explotació d’algunes d’aquestes variables, entre les quals destaquen el sector d’estudis, el treball per torns, treball els dissabtes o diumenges, el nombre de treballadors de l’establiment i el tipus de lloc de treball.

Podeu ampliar  la informació a http://www.idescat.cat/treball/epa?tc=1&id=s76 pel que fa referència a treball i a http://www.idescat.cat/treball/epa?tc=1&id=s75  pel que fa a educació

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×