Autor Societat
30 juliol 2016 a 10:00

L’Agència Catalana de l’Aigua aprova el programa de conservació de lleres 2016

3 Flares 3 Flares ×
Escoltar

Suposara una inversió de 700.000 euros

aca. llera riu

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat durant la darrera reunió del consell d’administració del mes de juliol les actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques del districte de conca fluvial de Catalunya per a l’any 2016.
Les actuacions que executarà l’ACA en els trams no urbans dels rius del districte de la conca fluvial (les conques internes), es desenvoluparan en 15 tots ells ubicats en d’àrees de risc potencial significatiu d’inundació.
Prioritat a les zones de major risc
Aquestes actuacions han estat programades atenent a criteris de prioritat en funció de les àrees de major risc d’inundació i de les zones que ajuden a minimitzar el risc en els trams inundables més crítics. L’execució de les actuacions en tots els àmbits territorials s’articularà mitjançant l’encàrrec de gestió a l’empresa pública Forestal Catalana, SA.
Pel que fa a les actuacions de manteniment del rius dins els trams urbans, que correspon executar als ajuntaments, la despesa s’articularà a través de la corresponent convocatòria de subvenció.
Suport als ajuntaments
Les actuacions en trams urbans estaran finançades en un 80% per part de l’ACA, en tant que el 20% restant l’aportarien els ajuntaments beneficiaris de la corresponent convocatòria de subvencions. Aquests ajuts s’atorguen mitjançant convenis entre l’ACA i els ens locals beneficiaris.
Atesa la complexitat de tot el procés de subvencions, la valoració de les sol·licituds i l’execució de les actuacions, es preveu una convocatòria per als períodes 2016 i 2017. Durant 2016 es preveu dur a terme actuacions amb una aportació total màxima per part de l’ACA de 200.000 euros, mentre que el 2017 s’hi destinaran 400.000 euros.
Garantir la seguretat i minimitzar el risc d’inundació
Els programes de manteniment i conservació de lleres públiques tenen per objecte preveure les actuacions necessàries per vetllar pel manteniment en bones condicions de desguàs de les lleres públiques, mitjançant una adequada gestió de la vegetació de ribera i la neteja dels elements que poden acumular-se a l’espai fluvial per motius naturals, com poden ser els temporals de vent o pluja. Per aquest motiu, es consideren essencials per minimitzar els riscs per als béns i les persones en episodis de fortes precipitacions i riuades.
Les actuacions de manteniment i conservació de lleres es formulen per donar continuïtat a la política de manteniment de lleres públiques que d’ençà l’any 2001 l’Agència desenvolupa al districte de conca fluvial de Catalunya, on té les competències pròpies per dur a terme aquest tipus d’actuacions.
 
Annex: Àrees de risc potencial significatiu d’inundació (ARPSI) on l’ACA  desenvoluparà les actuacions dins els trams no urbans dels rius de les conques internes de Catalunya
Demarcació   Girona
Arpsi Fluvial
Arpsi  Costaner
Km totals
ARPSI  fluvial- Rieres   de la Costa Brava Nord i costanera de Girona Nord.
18,46
9,32
27,78
ARPSI-  Riu la Muga i la Mugueta i costanera d’Empuriabrava-Santa Margarida
56,73
6
62,73
ARPSI- Conca del Riu Fluvià i rieres litoral i costanera de   Sant Martí d’Empúries
8,97
2,06
11,03
ARPSI- Conca del riu Ter-Daró i costanera Girona Centre
74,25
2,98
77,23
ARPSI-  Rieres de la   Costa Brava Sud
21,18
0,63
21,81
Demarcació Tordera Besòs
 
 
Km totals
ARPSI- Conca del riu la Tordera
37,51
2,2
39,71
ARPSI- Rieres del Maresme i costanera del   Maresme
12,56
4,08
16,64
ARPSI – Conca del Besòs
74,25
0
74,25
Demarcació Llobregat-Foix
 
 
Km totals
ARPSI-Conca del Llobregat i rieres litorals i   costanera del Prat de Llobregat
62,18
4,13
66,31
ARPSI- Conca de les rieres del Garraf i   costanera de Gavà
16,12
4,41
20,53
 ARPSI-   Conca del Foix
5,18
0
5,18
Demarcació de Tarragona
 
 
Km totals
ARPSI- Conca de les rieres de Tarragona Nord i   costanera de Torredembarra-Cunit                        ARPSI- Conca del Gaià
12,93
42,55
57,27
ARPSI-Conca del Francolí
18,05
1,55
19,6
ARPSI-Conca de les rieres Meridionals i   costaneres de Vila-Seca, Vilafortuny-Salou i Montroig-La Llosa
26,68
14,4
41,08
Demarcació de Terres Ebre
 
 
Km totals
ARPSI costanera Alcanar-Sant Carles de la Ràpita
0
16,19
16,19
TOTAL    quilòmetres ARPSI al districte de conca fluvial
 
 
557,34
3 Flares Twitter 0 Facebook 3 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 3 Flares ×