Autor Societat
6 Agost 2016 a 15:00

Augmenta l’ocupació turística aquest juliol

Segons el Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona

turisme rural

L’ocupació mitjana del mes de juliol en els establiments hotelers de la demarcació ha estat del 83,5%, 9 punts percentuals (pp) més que l’any 2015, amb un creixement generalitzat a excepció del Berguedà (-1,8 pp), l’Anoia (-1,6 pp) i del Vallès Oriental (-1,3 pp). Els comportaments comarcals més bons han estat al Baix Llobregat (+4,4 pp) i al Garraf (+10,85 pp), amb ocupacions per sobre del 90%, seguides del Maresme (+12,5 pp), amb un 89,1% d’ocupació mitjana.

Quant a l’ocupació mitjana dels establiments d’allotjament rural, aquesta ha crescut gairebé 3 pp respecte el mateix mes del 2015, i se situa en el 49%. El Vallès Oriental presenta l’ocupació més alta de la demarcació en aquesta tipologia (el 66,1%), seguida de la comarca de l’Alt Penedès (61,7%). El Maresme ha registrat la major caiguda del mes en el turisme rural, amb una pèrdua de 22,14 pp d’ocupació mitjana. D’altra banda, els majors creixements es donen al Vallès Oriental (17,1pp) i l’Anoia (16,0 pp).

L’ocupació en els càmpings presenta resultats lleugerament per sota de 2015 en general a tots els territoris, menys als de Costa Barcelona, i se situa en el 65% (-0,5 pp per sota del valor mig de l’any passat). Costa Barcelona aconsegueix créixer 1,3pp, assolint una ocupació del 68,3%, la més alta de la província de Barcelona. En canvi, presenten decreixements les marques turístiques Pirineus Barcelona (-6,1 pp) i Pirineus (Berguedà) (-5,3%).

Pel que fa a l’ocupació en els apartaments turístics, només es valoren les dades de la marca Costa Barcelona, que ha registrat un valor d’ocupació mitjà del 82,1%, amb un creixement respecte a l’any anterior d’1,1 pp. El reduït cens d’apartaments turístics al Berguedà i la manca de mostra significativa a l’agrupació d’allotjaments de la marca Paisatges Barcelona ha comportat que no hi hagi dades disponibles sobre aquests dos territoris.

L’Enquesta Flaix d’ocupació turística és un treball del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, que es realitza durant els períodes de màxima afluència turística de l’any a les diverses destinacions de les comarques barcelonines.

S’adjunta link a l’estudi “Enquesta Flaix d’ocupació turística”, amb informació per comarques i marques turístiques.

Switch to mobile version