Autor Sanitat
28 setembre 2016 a 18:00

500 professionals participen a la IV edició de la Conferència Internacional Preventing Overdiagnosis

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Celebrada a Barcelona

Pla de Salut 2016-20

Pla de Salut 2016-20

Més de 500 experts de més de 30 països dels cinc continents van participar la setmana passada a la IV edició de la Conferència Internacional Preventing Overdiagnosis que han organitzat l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), del Departament de Salut, i la Universitat d’Oxford.

Durant tres jornades a Barcelona, s’han presentat més de 180 comunicacions orals i pòsters sobre el sobrediagnòstic i el sobretractament, uns problemes creixents en unes societats cada cop més medicalitzades. Alhora suposen també un risc per a la salut de les persones i un repte per a la sostenibilitat dels sistemes de salut.

Els principals objectius d’aquesta trobada científica han estat aprofundir en les causes i factors culturals, socials, polítics i comercials que poden influir -tant en els professionals sanitaris com en la ciutadania- en l’increment del sobrediagnòstic i el sobretractament.

El sobrediagnòstic es defineix com el diagnòstic d’una malaltia que no ocasionarà símptomes al llarg de la vida d’una persona. Sobrediagnòstic és també el resultat de diagnosticar correctament una malaltia en què el tractament i el seguiment no aportarà cap benefici, però sí que podrà ocasionar danys i costos innecessaris.

Els congressistes han mostrat un gran interès en abordar els efectes i l’impacte que aquestes tendències i pràctiques poden tenir sobre la salut de les persones i els sistemes de salut. Danys com a conseqüència de proves diagnòstiques (radiacions, falsos positius i negatius) i teràpies (cirurgia, medicaments) innecessàries i al cost d’oportunitat per un malbaratament de recursos que podrien haver estat dedicats a prevenir i a tractar autèntiques malalties.

Alguns exemples prou coneguts de sobrediagnòstic poden ser determinats programes de cribratge que detecten tumors en estadis precoços que mai ocasionaran cap símptoma ni la mort del pacient. Les proves diagnòstiques, cada vegada més sensibles, que identifiquen anormalitats tan mínimes que restaran benignes per a la persona a qui se li ha realitzat la prova poden ser també causa de sobrediagnòstics. També la reducció progressiva dels llindars o marges diagnòstics poden portar, fins i tot, a la invenció de trastorns i al fet que persones sanes i asimptomàtiques siguin classificades com a malaltes quan no ho són i acabin rebent un tractament innecessari que els pot ocasionar més riscos que beneficis.

Així mateix, s’ha posat de manifest que cada cop més caldrà dissenyar polítiques i estratègies que ajudin a minimitzar el nombre i els efectes que el sobrediagnòstic i el sobretractament poden produir. Polítiques i estratègies que amb tota seguretat hauran d’incidir en promoure una major conscienciació d’aquesta problemàtica i un canvi cultural tant en els professionals com en la ciutadania. En aquest sentit, cal destacar que noves formes de relació entre professionals de la salut i pacient, com les que proposen les decisions compartides, i una ciutadania cada cop més informada i implicada en la cura de la seva salut podran ser uns factors determinants per millorar la qualitat assistencial i evitar el sobrediagnòstic.

El congrés Preventing Overdiagnosis celebrarà la seva 5ena edició entre els dies 17 i 19 d’agost de 2017 a la ciutat canadenca de Quebec.

El projecte Essencial

Des del 2013, l’AQuAS lidera el projecte Essencial que té per objectiu identificar i elaborar recomanacions sobre pràctiques clíniques d’escàs valor o, fins i tot, n’hi ha que no aporten cap valor substancial a la pràctica clínica.

En parlar de pràctiques clíniques de poc valor es fa referència a intervencions sanitàries inapropiades en circumstàncies determinades, bé perquè són inefectives, no hi ha evidència científica sobre la seva efectivitat, els riscos superen els beneficis o hi ha alternatives més cost-efectives. Una de les conseqüències d’una pràctica inapropiada són l’increment del sobrediagnòstic i del sobretractament que han estat objecte d’aquest congrés.

Fins el moment s’han publicat més de 50 recomanacions que han estat elaborades amb la col·laboració i el suport de societats mèdiques i científiques i de grups de professionals sanitaris de múltiples especialitats mèdiques i que poden ser consultades en versions per als professionals de la salut i en versions per a la ciutadania. Actualment, Essencial desenvolupa noves recomanacions al mateix temps que ha iniciat un estudi pilot -amb la col·laboració de més d’un centenar d’equips d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut- per implementar les recomanacions.

Essencial vol contribuir a millorar la qualitat de la pràctica clínica i a la sostenibilitat del sistema de salut evitant el malbaratament de recursos utilitzats de manera innecessària, objectius que s’han d’assolir amb el reconeixement i la complicitat dels professionals sanitaris i dels pacients del valor d’aquestes recomanacions.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×