Autor Ensenyament
16 setembre 2016 a 10:00

Comença el curs amb un total d’1.570.011 alumnes matriculats

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Es garanteixen els ajuts de menjador a les sol·licituds que compleixen els criteris

Curs escolar // Imatge del web Pixabay

Curs escolar // Imatge del web Pixabay

Comença el curs 2016-17 amb un total d’1.570.011 alumnes matriculats, fet que suposa un creixement de 7.822 alumnes més respecte el passat curs. Enguany, i com a prioritats del Departament d’Ensenyament, s’incrementen els alumnes, la plantilla docent i el suport a l’escola inclusiva. Del total d’alumnes, 1.020.275 s’inscriuen al segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria, i 232.860 a batxillerat i formació professional.
La plantilla per al nou curs serà de 66.461 docents, el que suposa 798 persones més que el curs 2015-16. Alhora, el perfil de les plantilles cada vegada més s’ajusten a les necessitats dels projectes educatius dels centres. El desplegament del Decret de plantilles i provisió de llocs de treball ha permès incrementar els llocs de treball específics, i ja en són 3.410, un 35% més que el curs anterior. Enguany es presenten 5 nous perfils professionals:
-       Lectura i biblioteca escolar
-       Immersió i suport lingüístic
-       Educació visual i plàstica
-       Docència de dues especialitats a l’ESO
-       Metodologies amb enfocament globalitzat
Es reforça el suport de plantilla en l’atenció a la diversitat: es destinen 140 docents més per al programa de l’escola inclusiva i 400 docents més per als centres d’alta complexitat.
Increment en ajuts de menjador
Pel que fa als ajuts de menjador, enguany s’hi presenten dues novetats: increment pressupostari i millora en el sistema d’assignació d’ajuts. Així, pel proper curs escolar hi ha una previsió d’increment de 12,5 milions d’euros en la dotació per a les beques respecte l’any passat. Es tracta d’una partida oberta, per tant, totes les necessitats sobrevingudes durant el curs seran ateses sempre i quan compleixin amb els requisits establerts.
S’han establerts nous llindars de renda per a accedir als ajuts de menjador. Si fins ara es prenia com a referència el llindar que s’establia en l’IRSC, ara ho serà el risc de pobresa. Amb aquestes dues noves actuacions es permetrà assegurar els ajuts a un nombre més gran d’alumnes.
Millora de l’equitat i reforç a l’escola inclusiva
La millora de l’equitat és una de les prioritats del nou curs. L’objectiu és dotar de més recursos a escoles i instituts amb una complexitat més alta. D’aquesta manera, una escola o un institut d’alta complexitat rebrà major dotació de plantilla docent i disposarà de ràtios més baixes.
Per exemple, una escola d’alta complexitat de dues línies disposarà de 28,5 docents, i un tècnic d’educació infantil–mentre que una escola ordinària tindrà 26,5 docents-. Pel que fa a la ràtio, l’escola ordinària parteix d’una ràtio de 25 alumnes per aula, mentre que l’escola d’alta complexitat la ràtio màxima és de 22 alumnes. A més, el centre d’alta complexitat disposarà de substitucions des del primer dia i ajuts per a la reutilització de llibres de text.
Es reforça l’increment del suport a l’escola inclusiva i als alumnes amb necessitats educatives específiques per al curs 2016-17. S’incrementa en 50 el nombre d’Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE), fins un total de 476. També a l’octubre s’engega un pla pilot per a desenvolupar els Itineraris formatius específics (IFE) per a joves amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb 100 places en 8 centres d’arreu del país.
Més ensenyaments postobligatoris
Creix l’oferta i la matrícula d’ensenyaments postobligatoris, tant de batxillerat com de formació professional, amb l’objectiu que les persones puguin continuar amb la seva formació, i per tant, tenir més eines per afrontar el seu futur laboral amb garanties. El proper curs s’oferiran diversitat d’itineraris formatius diferents, amb cicles nous a l’FP, a les Arts plàstiques i Disseny, amb nous títols esportius i amb el nou nivell C-1 d’Italià d’Escola Oficial d’Idiomes –fins enguany aquest nivell s’impartia només a anglès, francès i alemany-.
Ràtios més baixes
Hi haurà nous centres educatius -sis escoles, dos instituts i dos Institut escola-:
-       Escola Les Bases (Manresa)
-       Escola Entença (Barcelona)
-       Escola La Sagrera (Barcelona)
-       Escola Mont-ral (Mont-ral)
-       Escola Sant Cugat (Sant Cugat)
-       Escola a Torre Queralt (Lleida)
-       Institut Maria Espinalt (Barcelona)
-       Institut de Barberà (Barberà del Vallès)
-       Institut Escola Marta Mata (Torelló)
-       Institut Escola Sant Adrià (Barcelona)
Pel que fa a les obres en centres, hi ha 9 edificis de nova construcció, 5 rehabilitacions o ampliacions, i 383 actuacions de millora. Disminuiran respecte l’any anterior les ràtios a les aules: a P3 hi haurà una mitjana de 20,7 alumnes per aula -22,9 el curs passat-, i a primer d’ESO seran de mitjana 28,2 alumnes per aula –respecte els 28,6 de l’any anterior-.
S’amplia el projecte que el passat curs es va iniciar de forma experimental per a l’atenció d’alumnes de llars d’infants en escoles rurals, i ja en seran 50 les escoles rurals que hi participaran. S’hi han incorporat escoles de Lleida, Terres de l’Ebre, la Catalunya Central, Girona, Vallès Occidental i Tarragona.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×