Autor Ensenyament
1 setembre 2016 a 10:00

El Govern presenta un requeriment d’incompetència contra el decret estatal que regula l’avaluació final a l’ESO i al batxillerat

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Considera que  vulnera les competències de la Generalitat

Avaluació decret

Avaluació decret

El Govern ha acordat presentar un requeriment d’incompetència davant el Govern de l’Estat contra el Reial decret que regula les proves de l’avaluació final d’educació secundària i de batxillerat establertes en la llei d’educació estatal.
El Govern considera que el decret vulnera la competència de la Generalitat en matèria educativa i la competència en matèria de llengua pròpia i, a més a més, suposa una vulneració del règim lingüístic de l’ensenyament a Catalunya establert per l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Es tracta del pas previ per al plantejament d’un conflicte de competència davant del Tribunal Constitucional.
Aquest Reial decret vulnera la competència en matèria educativa perquè regula la prova de forma massa detallada, atès que l’Estat s’hauria de limitar a  regular-ne les bases i no el seu desenvolupament. El Govern considera que s’excedeix en la regulació bàsica estatal i es buida de contingut la competència de la Generalitat per regular les proves, i assumeix fins i tot funcions executives en el disseny i determinació del contingut cada any de les proves.  S’estableix un grau de detall incompatible amb el caràcter de norma bàsica: atribueix les competències al Ministeri i converteix l’Administració educativa de la Generalitat en mera executora de les proves.
La norma objecte de requeriment no es limita a concretar els criteris d’avaluació i les característiques generals de la prova sinó que realitza també una regulació expressa de la llengua en què podrà realitzar-se. Tanmateix, no es pot establir aquest dret d’opció atès que en els termes exposats pel Tribunal Constitucional a la Sentència 31/2010, el dret a l’educació, en l’aspecte lingüístic, no garanteix el dret de lliure opció dels pares a rebre l’ensenyament exclusivament en una sola de les llengües oficials.
A més, establir un dret d’opció lingüística per part dels pares per escollir la llengua en què els fills han de realitzar la prova –en llengua castellana o en llengua catalana- vulnera la competència de la Generalitat en matèria de llengua pròpia. Alhora, és contrari al règim lingüístic de l’ensenyament determinat a l’Estatut d’autonomia de Catalunya -que estableix que el català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×