Autor Economia
10 setembre 2016 a 18:00

Indicadors PIMEC agost

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar
Indicadors PIMEC

Indicadors PIMEC

La creació de societats mercantils al juny de va ser de 1.910, un 14,6% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. De la seva banda, la dissolució de societats mercantils va ser de 159, un -18,0% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior. A la resta d‘Espanya va ser de 9.332, un 9,4% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. De la seva banda, la dissolució de societats mercantils va ser de 1.587, un -4,9% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior.

El nombre d’empreses concursades a Catalunya disminueix un -6,9% el segon trimestre de 2016 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 231. Espanya disminueix un -17,3% el segon trimestre de 2016 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 1.081.

L’Índex de producció industrial va augmentar a Catalunya al juny en relació al mateix període de 2015 (+6,1%). De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al juny (+4,4%) en relació al mateix període de 2015.A Espanya va augmentar un 0,8% en relació al mateix període de 2015. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al juny un +0,8% en relació al mateix període de 2015.

El PIB va augmentar a Catalunya al primer trimestre de 2016 un 3,6% en relació al mateix període de l’any anterior. El consum privat va augmentar un 3,5% i el consum públic va augmentar un 3,6% en relació al mateix període de l’any anterior. El PIB va augmentar a Espanya al primer trimestre de 2016 un 3,4% en relació al mateix període de l’any anterio i el consum privat va augmentar un 3,7% i el consum públic va augmentar un 2,5% en relació al mateix període de l’any anterior.

La inversió va augmentar a Catalunya al primer trimestre de 2016 un 2,9% en relació al mateix període de l’any anterior. Per components, la inversió en béns d’equipament va augmentar un 2,5% i la inversió en construcció va augmentar un 3,5% en relació al mateix període de l’any anterior. El primer trimestre a Espanya un 5,9% en relació al mateix període de l’any anterior. Per components, la inversió en béns d’equipament va augmentar un 7,5% i la inversió en construcció va créixer un 3,1% en relació al mateix període de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Catalunya al maig en 5.522 milions d’euros, un 4,1% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa les es importacions es van situar en 6.748 milions d’euros, un 5,4% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Finalment, la taxa de cobertura es va situar en el 81,8%. A Espanya al maig en 22.014 milions d’euros, un 4,7% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. De la seva banda, les importacions es van situar en 22.955 milions d’euros, un 1,2% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Finalment, la taxa de cobertura es va situar en el 95,9%.

L’IPC general es va situar al juliol en el -0,4% a Catalunya i en el -0,6% a Espanya. L’afiliació al règim general de la seguretat social a Catalunya es va situar al juny en 2.525,7 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 4,2%. A Espanya es va situar al juny en 13.123,5 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 3,6%.

L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar al juny en 547,6 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 1,1%. A Espanya es va situar al juny en 3.206,3 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 0,8%.

L’atur registrat es va situar a Catalunya al juliol en 441.100 persones, un -12,1% menys que fa un any i es va situar a Espanya al juliol en 3.683.100 persones, un -9,0% menys que fa un any.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×