Autor Economia
29 setembre 2016 a 10:00

Indicadors PIMEC

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar
Indicadors PIMEC

Indicadors PIMEC

La creació de societats mercantils a l’agost de va ser de 1.901, un 48,1% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. De la seva banda, la dissolució de societats mercantils va ser de 185, un 14,2% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. A la resta d’Espanya va ser de 7.361, un 28,9% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. De la seva banda, la dissolució de societats mercantils va ser de 1.457, un 8,3% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

El nombre d’empreses concursades a Catalunya disminueix un -6,9% el segon trimestre de 2016 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 231. El nombre d’empreses concursades a Espanya disminueix un -17,3% el segon trimestre de 2016 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 1.081.

L’Índex de producció industrial va augmentar a Catalunya al juliol en relació al mateix període de 2015 (+4,5%). De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va disminuir al juliol (-0,5%) en relació al mateix període de 2015. Va augmentar a Espanya al juliol un 0,4% en relació al mateix període de 2015. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al juliol un +1,3% en relació al mateix període de 2015.

El PIB va augmentar a Catalunya al segon trimestre de 2016 un 3,4% en relació al mateix període de l’any anterior. De la seva banda, el consum privat va augmentar un 3,7% i el consum públic va augmentar un 1,9% en relació al mateix període de l’any anterior. El PIB va augmentar a Espanya al segon trimestre de 2016 un 3,2% en relació al mateix període de l’any anterior. De la seva banda, el consum privat va augmentar un 3,6% i el consum públic va augmentar un 0,2% en relació al mateix període de l’any anterior.

La inversió va augmentar a Catalunya al segon trimestre de 2016 un 2,9% en relació al mateix període de l’any anterior. Per components, la inversió en béns d’equipament va augmentar un 4,1% i la inversió en construcció va augmentar un 0,8% en relació al mateix període de l’any anterior. A Espanya va augmentar al segon trimestre de 2016 un 4,5% en relació al mateix període de l’any anterior. Per components, la inversió en béns d’equipament va augmentar un 5,9% i la inversió en construcció va crèixer un 2,1%.

Les exportacions de béns es van situar a Catalunya al juny en 5.814 milions d’euros, un 2,7% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. De la seva banda, les importacions es van situar en 6.918 milions d’euros, un 1,3% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Finalment, la taxa de cobertura es va situar en el 84,0%. Les exportacions de béns es van situar a Espanya al juny en 22.681 milions d’euros, un 2,1% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. De la seva banda, les importacions es van situar en 24.038 milions d’euros, un -0,9% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior. Finalment, la taxa de cobertura es va situar en el 94,4%.

L’IPC general es va situar a l’agost en el 0,1% a Catalunya i en el -0,1% a Espanya. De la seva banda, la inflació subjacent es va situar en el 0,9% en relació al mateix mes de l’any anterior. Finalment, l’IPC harmonitzat (IPCA), que permet comparar l’evolució dels preus a Espanya amb els del conjunt de la Unió Monetària, es va situar en el -0,3%, amb un diferencial negatiu en relació al conjunt de la Unió Monetària (0,2%) de cinc dècimes.

L’afiliació al règim general de la seguretat social a Catalunya es va situar a l’agost en 2.491,2 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 4,1%. L’afiliació al règim general de la seguretat social a Espanya es va situar a l’agost en 13.056,4 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 3,4%.

L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar a l’agost en 543,0 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 1,0%. L’afiliació al règim d’autònoms a Espanya es va situar a l’agost en 3.186,3 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 0,8%.

L’atur registrat es va situar a Catalunya a l’agost en 445.400 persones, un -12,0% menys que fa un any. Per sectors, l’atur registrat es redueix en el primari, la indústria, la construcció, els serveis i sense ocupació anterior. L’atur registrat es va situar a Espanya a l’agost en 3.697.500 persones, un -9,1% menys que fa un any. Per sectors, l’atur registrat es redueix a l’agricultura, la indústria, la construcció, els serveis i els sense ocupació anterior.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×