Autor Articles i estudis
18 Setembre 2016 a 12:00

L’estrès cel·lular activa una important proteïna anticancerosa

upf francesc posas

Un treball realitzat per investigadors de la UPF descobreix que la proteïna RB, encarregada d’aturar la proliferació cel·lular i, per tant, d’impedir la formació de tumors, s’activa en situacions d’estrès cel·lular. El treball, liderat per Eulàlia de Nadal i Francesc Posas, caps del grup de recerca en Senyalització Cel·lular, en col·laboració amb els grups de Baldo Oliva (UPF) iFrancisco X. Real (UPF/CNIO), es va publicar el 15 de setembre a la revista Molecular Cell.

RB (Retinoblastoma) és una proteïna supressora de tumors que es troba alterada en molts tipus de càncer, com el càncer de pulmó, el melanoma, el càncer de pròstata o el càncer de mama, entre altres. Originalment aquesta alteració es va detectar en càncer de retina, d’on deriva el seu nom. Una de les funcions principals de RB és inhibir la progressió del cicle cel·lular abans de la duplicació del genoma, de manera que la cèl·lula no entra en divisió fins que no es donen les condicions adequades. Per tant, RB impedeix la proliferació cel·lular en condicions fisiològiques. És per això que la inactivació de RB pot suposar l’aparició d’un càncer, ja que la proliferació cel·lular descontrolada dóna lloc a la formació de tumors.

El treball realitzat per científics del grup de recerca en Senyalització Cel·lular de la Universitat Pompeu Fabra ha descobert que RB també és important per aturar la progressió cel·lular en resposta a estrès cel·lular. En aquestes condicions, l’aturada és essencial per a la supervivència de la cèl·lula. Un fet molt destacable és que aquest nou mecanisme és predominant als altres que regulen normalment l’activitat de RB. Per tant, l’activació de manera externa d’aquest mecanisme podria servir per bloquejar la divisió cel·lular.

Tal i com comenta el co-líder de l’estudi ,Francesc Posas, “aquesta descoberta pot ser rellevant en la biologia del càncer perquè RB és una proteïna clau en la proliferació cel·lular i molts tipus de càncer conflueixen la seva acció sobre aquesta proteïna tot inactivant-la. Si aconseguim revertir aquesta inhibició, podríem aturar la proliferació.”
De fet, l’expressió d’un RB que porta una mutació que imita aquest efecte activador de RB és capaç d’aturar la proliferació cel·lular en cèl·lules canceroses. “Per dur a terme el nostre estudi, hem expressat una forma mutant de RB que es comporta com un super-repressor i que bloqueja l’activitat proliferativa de les cèl·lules. Ara el repte és expressar aquest super-repressor en les cèl·lules malignes i que així no s’alterin les altres cèl·lules de l’organisme”, comenta Eulàlia de Nadal, co-líder de l’article.

Aquesta descoberta permet re-considerar la proteïna RB com una diana per al descobriment de nous fàrmacs. Aquelles molècules capaces de mimetitzar aquesta regulació podrien ser de gran interès per bloquejar la proliferació cel·lular dels processos cancerosos i per tant es podrien usar com a possibles agents terapèutics. Un dels aspectes més interessants d’aquest descobriment és el potencial de la RB com a diana per al tractament de diversos tipus de càncers. “Els estudis inicials fets en cèl·lules provinents de diferents tipus de càncers semblen indicar que en la majoria d’ells es pot bloquejar la seva proliferació a través d’aquest mecanisme”, afirmen els autors.

Aquest treball, que es va publicar el 15 de Setembre a l’edició digital de la revistaMolecular cell, significa un important avenç en el camp de la biologia i l’ha dut a terme el grup de recerca en Senyalització Cel·lular del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF (DCEXS), que dirigeixen els investigadors Francesc Posas i Eulàlia de Nadal en col·laboració amb els grups dels Drs. Baldo Oliva (UPF) i Francisco X. Real (UPF/CNIO).

Treball de referència: Gubern A, Joaquin M, Marquès M, Maseres P, Garcia-Garcia J, Amat R, González-Nuñez D, Oliva B, Real FX, de Nadal E* and Posas F*. The N-terminal phosphorylation of RB by p38 bypasses its inactivation by CDKs and prevents proliferation in cancer cells. Molecular Cell. (2016).

Switch to mobile version