Autor Societat
9 Setembre 2016 a 10:00

Rècord d’ocupació turística durant l’agost

Una ocupacio mitjana del 85,6% en hosteleria

Ocupacio agost

Ocupacio agost

Els percentatges d’ocupació turística d’aquest agost a les comarques barcelonines registren els millors resultats dels últims anys. Per tipologies, destaca el creixement moderat en l’hoteleria, amb una ocupació mitjana del 85,6%, i l’evolució positiva dels establiments de turisme rural, amb el 72,46%. També els apartaments turístics han obtingut índex d’ocupació molt destacats (78%) amb creixements de més de 10 pp pel conjunt de la demarcació. Tant sòls en els càmpings l’índex d’ocupació mostra un creixement negatiu (-2,20 pp) respecte a l’agost de l’any passat. Aquestes són dades de la darrera Enquesta Flaix del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

L’ocupació en els establiments hotelers de l’entorn de Barcelona (no s’inclou en l’anàlisi la ciutat de Barcelona ni la resta del Barcelonès) se situa al 85,6% durant el mes d’agost de 2016. Això representa un creixement en l’índex d’ocupació de 1,43 punts percentuals (pp) respecte el 2015. Per comarques, vuit de les deu comarques avaluades tenen ocupacions superiors a les assolides al 2015: Bages (+6,23 pp), Garraf (+6,47 pp), Osona (+6,35 pp), Berguedà (+3,68 pp), Vallès Occidental (+3,59 pp), Baix Llobregat (+2,73 pp), Alt Penedès (+1,43 pp) i Vallès Oriental (+1,26 pp).

Quant a l’ocupació mitjana dels establiments d’allotjament rural, aquests han obtingut una ocupació mitjana del 72,46% durant el mes d’agost de 2016, això representa un increment de +4,97 pp d’ocupació respecte al mateix mes de l’any anterior (46,3%) i +23 pp si es compara amb l’ocupació obtinguda durant el mes de juliol d’enguany. Totes les comarques han registrat creixements interanuals positius, on destaquen les comarques de l’Alt Penedès (81,04%) i Osona (78,36%). També són rellevants els creixements del Bages (+14,02 pp) i Maresme (13,21 pp).

L’ocupació en els càmpings presenta resultats lleugerament per sota de 2015, amb una ocupació del 73,52%, -2,20 pp per sota del valor mig registrat al mes d’agost del 2015. Dues marques turístiques presenten creixements positius en l’ocupació: Paisatges Barcelona (+0,07 pp) i Pirineus (Berguedà) (+8,31 pp). En canvi la marca Costa Barcelona pateix un retrocés de -5,07 pp. Les dades d’ocupació en càmpings es presenten a nivell de marca turística i per tant hi ha una agrupació de la mostra de les comarques que hi són representades.

Pel que fa a l’ocupació en els apartaments turístics, aquesta ha estat del 78,95%, +11,44 pp per sobre dels resultats obtinguts l’any passat durant aquestes dates. Cal destacar que durant aquest mes d’agost, l’ocupació mitjana en els apartaments turístics de Costa Barcelona ha estat del 84,55%, amb un creixement respecte l’any anterior de +8,60 pp. També cal destacar el creixement en ocupació dels apartaments turístics en la marca de Paisatges de Barcelona (+17,50 pp). Les dades d’ocupació dels apartaments turístics també es presenten a nivell de marca turística.

L’Enquesta Flaix d’ocupació turística és un treball del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, que es realitza durant els períodes de màxima afluència turística de l’any a les diverses destinacions de les comarques barcelonines.

Switch to mobile version