Autor Articles i estudis
30 octubre 2016 a 12:00

A Catalunya, el 4,5% dels naixements es donen a través de Tècniques de Reproducció Assistida (TRA)

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar
Naixements // Imatge del web de Pixabay

Naixements // Imatge del web de Pixabay

 

Les causes i l’evolució de l’accés a les TRA a Europa han centrat la intervenció del Dr. Miguel A. Checa, cap de la Secció de Reproducció Humana del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital del Mar, responsable del Grup de Recerca de l’IMIM, al Congrés Anual de American Society of Reproductive Medicine. Del 15 al 19 d’octubre s’està duent a terme a Salt Lake City, EUA, aquesta trobada de referència dedicada a l’avenç de la ciència i la pràctica de la medicina reproductiva, a la que el Dr. Checa ha estat convidat a impartir una conferència sobre la infertilitat a Espanya i Catalunya.

És un fet que en els darrers anys la dona està retardant cada vegada més el moment de ser mare, tant a Europa com a països asiàtics com el Japó. La maternitat tardana és prevalent a Espanya, l’estat europeu on més s’està retardant l’edat de tenir el primer fill, situant-se aquesta edat per sobre dels 32 anys. Però, alhora que s’està donant aquest retard de la maternitat, Espanya ha viscut, a més, en els últims anys una disminució notable en la taxa de natalitat.

Europa és on es registren més naixements per TRA al món, gairebé dues vegades més que als Estats Units

Les causes de l’augment de l’accés a les TRA són diverses. L’accés a un nivell d’educació superior de les dones s’ha associat amb un major ús de mètodes anticonceptius i un menor nombre de fills. En aquest sentit, també s’ha observat que un major nivell d’educació de la dona està associat a un major nombre de cicles de TRA.

La desocupació també és un factor influent en aquesta evolució de l’accés a les TRA. Taxes altes d’atur coincideixen en la millor edat reproductiva de la dona, des del punt de vista biològic; retardant així l’accés al mercat laboral i, en conseqüència, el moment de tenir el primer fill.

Espanya està entre els deu països de la UE amb més cicles de TRA

Hi ha diferents tipus de regulació sanitària de les TRA: a Europa no és homogènia, cada estat té una cobertura sanitària pròpia; a l’Índia no hi ha cobertura; al Japó les TRA formen part del pla nacional de salut i als EUA s’emmarquen dins d’una assegurança privada. A més, cal tenir en compte les restriccions de cada país a l’accés de les TRA en funció de l’estat civil i si es tracten de parelles homosexuals.

El Dr. Checa també ha fet un repàs de factors com el finançament dels tractaments, on en alguns països com França, Regne Unit, Suècia i Finlàndia s’arriba a cobrir més del 80% del tractament de FIV. També s’ha parlat sobre l’estat actual de la donació d’òvuls i la donació d’esperma, on en alguns països no estan permeses o ni regulades. Aquest context afavoreix el desenvolupament de l’anomenat turisme reproductiu cap a països on es pot accedir a les TRA.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×