Autor Sanitat
14 Octubre 2016 a 15:00

El Govern aprova el Projecte de llei que garanteix l’accés universal a l’assistència sanitària

No caldrà esperar per accedir-hi

 

Cat@Salut // Imatge del web de TicSalut

Cat@Salut // Imatge del web de TicSalut

El Govern ha aprovat el Projecte de llei d’accés universal a l’assistència sanitària, a càrrec del Servei Català de la Salut (CatSalut). El text estableix solemnement que totes les persones residents a Catalunya tenen dret a l’assistència sanitària pública a càrrec del CatSalut. D’aquesta manera, el Projecte restableix en el nostre territori la universalització de l’assistència sanitària de cobertura pública, amb independència de la situació administrativa dels residents a Catalunya i eliminant qualsevol desigualtat entre ells.
A més, i en el que suposa una diferència fonamental respecte al que s’exigia en instruccions dictades anteriorment pel CatSalut, aquesta normativa catalana s’eleva fins a assolir el màxim rang possible –el de llei– i elimina la necessitat de carència temporal en l’empadronament que s’exigia en instruccions anteriors. D’aquesta manera, ja no caldrà haver d’acreditar un empadronament de tres mesos per accedir a la cartera bàsica de serveis, que inclou, entre d’altres, l’atenció primària i l’especialitzada.
Amb l’aprovació d’aquest Projecte de llei el pas següent serà trametre la proposta a la cambra legislativa.
Per què és necessària la llei?
 
Entre d’altres motius que fan necessària aquesta llei, i a banda dels perjudicis que es poden produir en la salut de les persones, hi ha el perill per a la salut pública de la societat per deixar una part de la població sense control mèdic i l’augment de la vulnerabilitat dels col·lectius en risc d’exclusió social.
Amb tot, el Projecte ha tingut en compte les exigències organitzatives respecte al correcte accés a l’atenció i la gestió de les urgències mèdiques i la seva autenticitat; la necessitat de facilitar l’accés a l’atenció mitjançant el dispositiu assistencial adequat, i les necessitats d’atenció als col·lectius més vulnerables i l’assistència en casos greus.
L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública.
Aquesta nova Llei és també necessària perquè es tracta d’un deure moral ineludible, polític i jurídic, previst en normes internacionals com ara la Declaració Universal de Drets Humans.
El Departament de Salut, a través del seu Pla de salut 2016-2020, pretén donar resposta als principals reptes de salut que té la nostra societat, treballant per la consolidació d’un sistema sanitari amb uns principis bàsics: públic, universal, just i centrat en les persones. Aquest document prioritza l’abordatge dels determinants socials de la salut; reforça la salut pública; aposta per la recerca i la innovació, i impulsa la política del medicament. També pretén millorar el reconeixement a la tasca dels professionals i donar més qualitat a la seva participació, facilitant els lideratges professionals i els plans de desenvolupament professionals.
 A més, amb aquesta nova norma s’eleva a rang de llei un dret que l’Estat va limitar el 2012 amb un decret que deixava fora de la cobertura sanitària diversos col·lectius i que el Govern no va aplicar gràcies a un conjunt d’instruccions del Servei Català de la Salut que han permès donar assistència sanitària a 137.000 persones que n’havien quedat excloses per la norma estatal. A dia d’avui, la instrucció continua vigent tot i estar recorreguda pel Govern espanyol davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

Switch to mobile version