Autor Societat
29 octubre 2016 a 15:00

Els embassaments del sistema Ter-Llobregat reserven més de 258 hm3 d’aigua

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Per a satisfer les demandes durant els propers sis mesos

embassament de Sau

La comissió de desembassament del sistema Ter-Llobregat, que s’ha fet avui a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha fixat una reserva d’aigua superior als 258 hm3 per a satisfer les diferents necessitats d’abastament, reg i usos ambientals per als propers sis mesos. Cal tenir en compte que actualment els embassaments d’aquest sistema (Sau i Susqueda al Ter, i la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç al Llobregat) se situen al voltant del 56% de la seva capacitat, amb 343 hm3.
En relació amb l’abastament domèstic, s’ha fixat una dotació d’uns 157 hm3, concretament prop de 76 provindran del Ter (67,6 es tractaran a través de la potabilitzadora de Cardedeu, mentre que els 8,3 restants mitjançant la planta potabilitzadora de Montfullà) i 80 hm3 es captaran del riu Llobregat (15 hm3 més que l’any passat). En aquest sentit, s’ha decidit mantenir la intensificació en l’explotació del riu Llobregat, a fi de millorar les reserves embassades a la conca del Ter, donat que els embassaments del Llobregat estan més alts (65% i 139 hm3) que els del Ter (51% i 204 hm3).
Garantir el cabal circulant
Pel que fa a les demandes de reg, es reserva una quantitat d’aigua superior als 26 hm3 (tenint  en compte que la campanya es fa a l’estiu i les demandes fora d’aquesta època són més reduïdes), 9,4 corresponents a la conca del Ter (repartits a través de nou comunitats de regants gironines) i 17,1 a la del Llobregat (Sèquia de Manresa i Canal de la Dreta del Llobregat).
En la comissió també s’han fixat uns 64,5 hm3 (mitjana mensual de 4,1 m3/s durant el període comprès entre l’octubre de  2016 i el març 2017) per a garantir el cabal circulant del riu Ter.
Per als propers sis mesos és previst que les dues plantes dessalinitzadores catalanes produeixin 12 hm3, prop de quatre a través de la planta de la Tordera (Blanes) i 8,3 hm3 mitjançant la dessalinitzadora del Llobregat. Aquesta quantitat es pot modular en funció de l’evolució de les reserves embassades.
Les comissions de desembassament són espais on s’assumeixen  les funcions de participació en la gestió dels recursos hídrics de les conques internes catalanes, tal i com preveu la Llei 10/2011 de 29 de setembre de simplificació i millora de la regulació normativa. En aquestes comissions es determinen les dotacions d’aigua per a satisfer les diverses necessitats d’abastament, reg i usos ambientals, i també s’aborden els temes d’interès de cada àmbit.
Hi ha establertes quatre comissions de desembassament (Ter-Llobregat, Muga, Foix i Riudecanyes), corresponents als diferents trams regulats de les conques internes catalanes.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×