Autor Ensenyament
18 octubre 2016 a 15:00

Ensenyament destina 6,6 milions d’euros per a subvencionar centres concertats

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Situats en entorns desafavorits

Nova Aula d'Estudi

Nova Aula d’Estudi

El Departament d’Ensenyament ha obert avui la convocatòria per sol·licitar subvencions per dotar de finançament addicional els centres concertats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides. En total Ensenyament destinarà a aquest propòsit un total de 6,6 milions d’euros. El període de petició de subvencions estarà obert fins el 31 d’octubre.

D’aquesta manera, es vol suplir les aportacions que les famílies dels alumnes en situació econòmica més desafavorida no poden realitzar, i que serveixen per finançar actuacions que desenvolupa el centre i que no són cobertes pel concert educatiu, com ara les activitats complementàries, els menjadors i els llibres de text, i les activitats escolars.  L’objectiu és evitar la discriminació per raons econòmiques.
Per tal que els centres puguin accedir a la subvencions, han de tenir subscrit el concert educatiu i han de tenir un percentatge d’alumnes superior al 10% amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides.
Els centres que sol·liciten els ajuts obtenen puntuació en funció, entre d’altres, dels següents criteris: percentatge d’alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions econòmiques desafavorides, amb famílies ateses pel PIRMI, famílies amb un o més membres a l’atur, o el preu de les activitats complementàries.
El passat curs escolar 2015-2016 es van beneficiar de les subvencions 87 centres d’educació infantil, primària i secundària obligatòria, i 30 centres d’educació especial –el que suposa un total de 1.313 unitats  de centres ordinaris i 266 euros d’educació especial-. El nombre de centres segons el serveis territorial és el següent:
Servei Territorial
Centres amb subvenció curs 2015-2016
Consorci d’Educació de Barcelona
27
Barcelona Comarques
8
Catalunya Central
26
Girona
20
Lleida
12
Maresme-Vallès Oriental
7
Tarragona
4
Vallès Occidental
8
Baix Llobregat
3
Terres de l’Ebre
2
Total
117
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×