Autor Articles i estudis
2 octubre 2016 a 12:00

“¡Mi cuerpo me gusta!”. Construcció d’una imatge corporal saludable en infants

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

upf mi cuerpo me gusta

Mònika Jiménez i Pilar Medina, membres del Grup de Recerca  Comunicació, Publicitat i Societat (CAS) al Departament de Comunicació de la UPF, són les investigadores principals del projecte MediaCorp, la missió del qual és incidir en el procés de formació de la pròpia imatge corporal en el moment en què nens i nenes comencen a fonamentar-la, això és, entre els 5 i els 9 anys d’edat.

Com han explicat Mònika Jiménez i Pilar Medina, “emprarem la publicitat com a eina de partida, analitzarem la representació de la imatge corporal i estudiarem els suposats models de cos “ideal”. A partir d’aquí, aprofundirem en l’impacte que tenen aquests models en la construcció de la imatge corporal infantil i valorarem la capacitat crítica dels infants davant aquests estereotips”.

Els antecedents de MediaCorp rauen en un projecte anterior que va estar dirigit perMònika Jiménez,  coordinadora del Grup de Recerca CAS,  dut a terme entre el 2007 i el 2010,  i que tenia per objectiu valorar la influència de la publicitat en l’adveniment de trastorns alimentaris. En aquell estudi, al comparar el comportament de persones en tractament per Trastorn de Conducta Alimentària (TCA) amb d’altres que no patien aquest tipus de trastorn, “es va veure que l’edat de la població de risc havia davallat significativament i que en els hospitals hi havia ingressats nenes i nens a partir de sis anys d’edat amb diagnòstic de TCA”, ha explicat Jiménez. Aleshores, “això em va fer pensar que realment la prevenció havia de començar molt abans del què s’estava fent al nostre país fins aquell moment”, afegeix. D’aquí que les investigadores hagin considerat que el següent pas ha d’incidir en la construcció de l’autoimatge corporal dels infants, per tal de prevenir futurs Trastorns del Comportament Alimentari.

Una plataforma amb recursos oberta a professionals i famílies

A banda de l’estudi analític que comporta aquesta recerca, un altre dels objectius del projecte MediaCorp és fer-lo accessible a tota la societat, per a la qual cosa, en paral·lel a l’estudi, l’equip d’investigadors estan desenvolupant una plataforma a la qual es pot accedir a través del web   www.micuerpomegusta.com, en què s’hi podran trobar materials didàctics per treballar, a partir de la publicitat, el tema de la construcció de la imatge corporal.

Els materials estan adreçats a professionals, escoles i institucions que treballen en l’àmbit dels trastorns de la imatge corporal, però també dirigits a les famílies per tal que puguin treballar conjuntament amb els infants la construcció d’una imatge corporal saludable. En aquests moments, l’estudi ha entrat en la fase d’investigació a escoles, on es valorarà la incidència dels estereotips publicitaris en la imatge corporal dels infants.

MediaCorp és també el compromís d’un grup d’investigadors i professionals de la comunicació, la salut, i la infància, per oferir recursos informatius i didàctics per garantir un adequat acompanyament en la interpretació crítica dels continguts mediàtics.

El projecte es duu a terme a Barcelona, Madrid i Sevilla, i s’organitza en sub-equips de treball,  integrats per investigadors de les Universitats de  Sevilla, de Loyola Andalucía (Córdoba), i del Rey Juan Carlos (Madrid), així com també investigadors del Tecnocampus, la UAB, la UOC, coordinats per la UPF. És un projecte finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat I+D de l’Estat espanyol, en la convocatòria Reptes a la Recerca 2014. (CSO2014-58220-R).

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×