Autor Opinió
19 octubre 2016 a 15:00

Pa per avui…gana per demà

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar
Jordi Rojas Donada // Imatge UVIC

Jordi Rojas Donada // Imatge UVIC

Que l’estat espanyol ha de complir amb els objectius del dèficit pactats amb Brussel·les és evident. Cal dir que la solució aportada per la hisenda espanyola d’augmentar l’import dels pagaments a compte de l’impost de societats no deixa de ser fer-se trampes al solitari.

L’impost de societats és un tribut de caràcter directe que grava el beneficis obtinguts per aquestes. En la majoria de casos, l’exercici econòmic comprèn  l’any natural, de manera que les empreses determinen a data  trenta-u de desembre els beneficis obtinguts durant l’any pel senzill mètode de càlcul consistent en restar les despeses dels ingressos obtinguts. A aquesta xifra se li aplica el tipus impositiu del 25%. Hisenda no cobra aquesta quarta part del pastís que li correspon fins els vint-i-cinc primers dies de juliol de l’any següent. Com és obvi, l’administració pública no s’esperarà fins a la data que he indicat per tenir els diners a la seva butxaca, de manera que hi han establerts tres períodes de pagaments a compte durant l’any en curs, que s’acabaran restant de l’import definitiu a pagar al juliol de l’any següent.

Ara, el que aconsegueix hisenda és que les empreses afectades per la mesura, aquelles amb una xifra de facturació anual superior als deu milions d’euros, anticipin a l’octubre i desembre del 2016 diners a compte de l’impost que es pagarà al  juliol del 2017. No cal dir que, la recaptació final per aquest impost seguirà sent del 25 % del guany igualment, i com que s’hauran anticipat més diners al 2016, al 2017 la recaptació per l’impost serà més baixa, ja que les empreses es compensaran la major quantitat de diners anticipada. Així doncs, pa per avui i gana per demà.

Per acabar, també cal esmentar que l’aprovació de la mesura s’ha fet in extremis, un dia abans que comences el període de vint dies que tenen les societats per fer l’ingrés a compte. Possiblement més d’un director financer s’està ara esforçant a cercar una quantitats de diners superior a les previsions de tresoreria que, de ben segur, s’havien fet. Np cal dir-ho, no és massa elegant canviar les normes del joc  sobre la marxa.

Jordi Rojas és coordinador estudis d’Administració i Direcció d’Empreses-ADE del Campus Manresa de la UVIC-UCC.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×