Autor Economia
1 Novembre 2016 a 15:00

Banc Sabadell guanya fins al setembre 646,9 milions d’euros

11,6% més que el mateix període de 2015

Jaume Guardiola a la presentació dels resultats

Jaume Guardiola a la presentació dels resultats // Imatge cedida pel Banc Sabadell

El grup Banc Sabadell ha acabat els nou primers mesos de 2016 amb un benefici net atribuït de 646,9 milions d’euros, un 11,6% més que el mateix període de 2015. El marge d’interessos manté la seva fortalesa i millora fins a setembre un 29,0%, fins als 2.890,9 milions d’euros. Excloent-hi TSB, creix un 5,9% interanual i es manté estable intertrimestral.

El tercer trimestre de 2016 s’ha caracteritzat per l’estabilitat dels resultats i, concretament, per la solidesa dels resultats abans d’impostos, que milloren un 41,5%, fins als 320,1 milions d’euros entre juliol i setembre, gràcies a la fortalesa del marge d’interessos. A més a més, el cost dels dipòsits a termini i del finançament majorista es continua reduint.

La ràtio de Common Equity Tier 1 (CET 1) fully loaded arriba al 12,0% el 30 de setembre de 2016.

Les comissions reflecteixen un creixement interanual del 8,9% (1,8% sense considerar TSB) per la favorable evolució de la gestió d’actius. Destaca en aquest epígraf el bon comportament de les comissions de serveis.

L’estratègia de venda accelerada d’actius es continua executant amb èxit, com ho demostra la reducció de 634,4 milions d’euros en actius problemàtics durant el tercer trimestre, incloent-hi una reducció de 157,7 milions d’euros en actius adjudicats, cosa que implica una reducció trimestral rècord. En tancar setembre, el saldo de dubtosos es situa en 10.158,0 milions d’euros i el volum d’actius problemàtics s’ha reduït fins als 19.265,1 milions d’euros. El conjunt d’actius problemàtics ha disminuït 6.763 milions d’euros des de 2014, 3.084,7 milions aquests dotze darrers mesos.

La ràtio de morositat del grup continua baixant i tanca setembre en el 6,60%, cosa que comporta que s’ha reduït a la meitat en menys de tres anys, ja que el desembre de 2013 era del 13,6%. La cobertura de dubtosos es situa en el 52,9% en tancar els nou primers mesos de 2016.

Les provisions fetes aquests nou mesos totalitzen 1.113,5 milions d’euros, la qual cosa implica una reducció del 43,0% per comparació al mateix període de l’any passat, quan havien pujat a 1.955,2 milions d’euros. En termes trimestrals, les provisions es redueixen considerablement fins als 211,7 milions d’euros del tercer trimestre, respecte als 466,9 milions del segon.

En cloure el tercer trimestre de 2016, els resultats per operacions financeres (ROF) totalitzen 556,7 milions d’euros (excloent-hi TSB totalitzen 502,1 milions d’euros) i inclouen, entre altres, 378,7 milions d’euros per venda d’actius financers disponibles per a la venda de renda fixa.

Els volums de crèdit viu han crescut un 2,1% al final del tercer trimestre de 2016 per comparació al mateix període de l’exercici precedent i tanquen setembre amb un saldo de 137.856,4 milions d’euros. El total de recursos de clients de fora de balanç puja a 39.711,1 milions d’euros en tancar el tercer trimestre de 2016 i creix un 11,2% respecte a un any abans (creix un 5,7% en termes intertrimestrals), i els recursos de clients al balanç augmenten un 0,9% en termes interanuals. El patrimoni en fons d’inversió, que el 30 de setembre de 2016 es situa en 22.220,4 milions d’euros, representa un increment del 9,0% interanual (5,2% intertrimestral).

Les quotes de mercat continuen millorant el tercer trimestre i les enforteixen la posició del banc al mercat espanyol. Destaca l’increment en la quota de facturació de TPV, que es situa en el 14,31%, respecte al 13,31% de setembre de 2015, i la millora en facturació de targetes de particulars (7,59% vs. 7,11%), assegurances de vida (5,41% vs. 5,10%), dipòsits a llars (6,05% vs. 5,60%) i fons d’inversió (5,86% vs. 6,07%). A més a més, aquests increments es produeixen alhora que millora la qualitat del servei, segons els estudis de STIGA, EQUOS, en què Banc Sabadell obté una qualificació de 7,66 respecte a la mitjana del sector, que és de 6,96.

Switch to mobile version