Autor Societat
16 Novembre 2016 a 10:00

El Govern prioritza els recursos destinats a programes de serveis socials

Per a garantir la cohesió i inclusió social

Exclusió social // Imatge del web de Oxfam Intermón

Exclusió social // Imatge del web de Oxfam Intermón

 
L’any 2015 el pressupost del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a programes de serveis socials va ser de 1.845,95 milions d’euros, tot i que finalment s’hi van destinar 2.090,88 milions d’euros, un 13,3% més de l’inicialment previst i un 11,3% més respecte la despesa realitzada el 2014.
Una xifra que representa el 8,41% del conjunt del pressupost executat pels departaments de la Generalitat i que se situa en nivells superiors als de 2011.
 
Per aquest 2016 es contempla pressupost inicial de 1.409,81 milions d’euros per finançar el programa de promoció de l’autonomia personal; 205,65 milions per al programa d’atenció a la infància i l’adolescència en risc; 196,81 milions per al programa d’inclusió social i lluita contra la pobresa; 18,71 milions per al programa de suport a les famílies; i 10,04 milions per al programa d’atenció a les persones amb discapacitat.
Anàlisi de l’Informe sobre l’Estat dels Serveis Socials a Catalunya
El Govern ha estudiat l’Informe sobre l’Estat dels Serveis Socials a Catalunya 2016 abans de remetre’l al Parlament, tal i com marca la Llei catalana de serveis socials amb caràcter anual.
 • L’assignació de l’Estat a programes socials a Catalunya ha patit una reducció del 88,2% en el període 2011-2015.
 • El sistema de la dependència, l’aportació de l’Estat el 2015 ha estat del 18% mentre que l’aportació de la Generalitat ha estat d’un 82%, una diferència que s’accentua des de 2011 tot i que la legislació estableix la necessitat d’anar a parts iguals entre les dues administracions.
 • Des del 2008, 11 dels 16 programes socials cofinançats per l’Estat han estat suprimits o han quedat sense dotació pressupostària: entre ells destaca el Pla d’acció per a persones grans, el Pla de voluntariat, el suport a famílies en situacions especials, el Pla d’acció per a persones amb discapacitat i el programa d’atenció a la dependència.
 • La Generalitat aporta el 66 % del cost dels equips dels serveis socials bàsics dels programes i dels serveis d’ajuda a domicili al món local.
Accions del Sistema Català de Serveis Socials 
 • El nombre de places del servei de centre de dia i de residència per a gent gran a Catalunya s’han incrementat de manera sostinguda els últims anys. L’any 2015, de les 63.287 places de residència el 67,5% tenien finançament públic i de les 18.257 places de centre de dia el tenien el 51,0%.
 • El 2015 hi havia 6.962 infants amb algun tipus de mesura protectora per part de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).
 • El nombre de persones ateses en servei per risc social s’ha incrementat en un 16,1% en el període 2011-2015 i les hores d’atenció en un 19,3%. 
 • El 2016 la Generalitat finançarà els plans de 48 ens locals d’inclusió social.
 • Un total de 1.830 joves d’entre 16 i 20 anys van disposar de suport socioeducatiu gràcies a l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats de la DGAIA.
 • Es van atendre a 9.304 persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant el Servei de Teràpia Ocupacional i el Servei Ocupacional d’Inserció.
 • Inserció social adreçada a persones amb risc d’exclusió social: el 2015 es disposava de 221 places de centre de dia, 237 places de llar amb suport i 1.172 places en comunitats terapèutiques per a persones drogodependents.
 •  Especial esment a les prestacions econòmiques d’urgència, 336.923 persones ateses amb un import de 37,3 milions d’euros (cofinançament del Departament de Treball d’Afers Social i Famílies i ens locals)
Switch to mobile version