Autor Economia
16 Novembre 2016 a 18:00

L’ACA obre una nova línia d’ajuts de 300.000 euros

Per als municipis amb problemes de subministrament

camió cistena- ACA

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha obert una nova línia de subvencions dotada amb 300.000 euros per cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals per garantir l’abastament, ja sigui a través del transport d’aigua destinada a l’abastament de la població mitjançant vehicles cisterna, o bé per a l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència per resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua.
El període d’escassetat de pluges que pateixen diverses comarques de Catalunya ha provocat que alguns municipis, per manca de disponibilitat de recurs o amb problemes de potabilitat, es vegin obligats a recórrer al transport d’aigua amb vehicles cisterna per tal de garantir l’abastament d’aigua a la seva població.

Novetat, inclou obres d’emergència

En la present convocatòria s’inclou la novetat de subvencionar també actuacions d’urgència destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o manca d’aigua.
Les despeses objecte de subvenció han d’haver estat realitzades dins del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016 i es disposa fins el 31 de gener de 2017 per presentar la documentació requerida. No són objecte de subvenció les despeses originades per la compra, el manteniment o la reparació de cisternes o vehicles de transport.
Import i criteris de distribució
L’import a subvencionar es correspon amb el 50% del valor elegible de la despesa realitzada, amb un límit de 60.000 euros per sol·licitud. El valor màxim elegible pel volum transportat és de 200 litres per habitant i dia, incloent-hi la població estacional present en el període durant el qual ha estat necessari el subministrament amb cisternes. El valor màxim elegible pel cost unitari és de 15 euros per cada metre cúbic transportat.
Aquests criteris garanteixen una distribució més equilibrada dels ajuts i orientada a cobrir, de manera prioritària, els municipis més necessitats i amb majors dificultats per garantir l’abastament.
Més informació al web de l’ACA, en aquest enllaç.
Switch to mobile version