Autor Societat
21 gener 2017 a 15:00

Balanç de Rodalies Renfe al 2016

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Molt per millorar

Tren de Rodalies

Tren de Rodalies // Foto: Joan Murcia

Durant  l’any 2016, Renfe ha transportat 117 milions de viatgers als serveis de Rodalies de Catalunya, el que ha suposat un augment de 1,5 milions de nous clients.

D’aquest total, cal destacar, els serveis de rodalies de Barcelona amb 108,3 milions de viatgers i un creixement del 1,6%. Aquest increment confirma la tendència positiva que ja es va produir l’any passat amb creixements constants superiors al milió de viatgers anuals  d’utilització d’aquests trens.

Per línies, destaca l’R2 amb 33,6 milions de viatgers i un creixement de l’1,2%, l’R4 amb 33,4 milions i un +1,6%, i l’R1 amb 28 milions i un increment del 2%. A més, també cal ressaltar l’increment superior a l’1% del número de viatgers a les línies R15 i R16, on el canvi d’horaris (allargant-los) ha permès dotar de fiabilitat el servei. Els viatgers del corredor Barcelona – Girona – Figueres s’incrementen en un 2,4% respecte l’any passat per fer un total de 5,3 milions de viatgers.

Els viatgers utilitzen el tren fent un recorregut mitjà de 25 quilòmetres amb un temps de viatge aproximat de 40 minuts, tot i que la mitjana donada per Renfe es de 20 minuts ja que inclou Regionals. Diàriament més de 1.000 trens presten servei a Rodalies de Catalunya.

Pel que fa als índex de puntualitats assolits,  Renfe destaca la mitjana del 95% obtinguda al servei de rodalies els dos últims mesos de l’any, un cop es va eliminar la limitació temporal existent a Estació de França. En aquest període, la puntualitat a Regionals va ascendir al 80% una vegada es va allargar l’horari de les línies del corredor sud el passat 12 de novembre.

En l’acumulat de l’any, la puntualitat ha estat del 90% a Rodalies de Barcelona i del 57% a Regionals. Destacar que Renfe no ha passat dades de les Rodalies de les alres ciutats.

Cal fer menció que l’empresa ferróviaria no fa menció a la durada dels trajectes de la R3 Barcelona- Puigcerdà ni de Barcelona a Lleida per Manresa ja que son més propis del segle XIX que de l’actual.

Diàriament en hora punta matinal a l’àmbit de la primera corona metropolitana (relacions amb Barcelona des de Mataró, Granollers, Terrassa, Martorell i Vilanova) ofereix en hora punta 100.000 places que, generalment, es superen i provoquen incomoditats als usuaris

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×