Autor Economia
31 gener 2017 a 10:00

El Govern crearà un índex de referència del preu del lloguer

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Per protegir els consumidors

index lloguer generalitat

El Govern crearà les properes setmanes, a través d’un decret, un índex de referència de les rendes de lloguer a Catalunya i adoptarà mesures de protecció als consumidors per als nous lloguers que estableixin rendes superiors a aquest indicador. “Volem tirar endavant de forma immediata la creació d’un índex de referència del preu del lloguer, a través d’un decret de Govern, que donarà transparència al mercat de lloguer i també permetrà modular els increments exagerats del lloguer que es puguin produir”ha explicat la consellera de Governació, Meritxell Borràs.
El Govern pretén que aquesta mesura pugui moderar els increments dels preus del lloguer que s’estan produint a ciutats com Barcelona i l’àrea metropolitana, i a la vegada contribueixi a millorar la rehabilitació dels habitatges per posar-los en lloguer, millorant així l’oferta existent.
Segons Borràs, “aquesta és una iniciativa pionera a l’Estat”, producte de l’estudi rigorós de “mesures que ja s’estan desenvolupant a d’altres països del món” i que esdevindrà una “eina molt sòlida” perquè els ajuntaments i altres administracions puguin treballar.
La consellera ha explicat que es tracta de “mesures directes al servei de propietaris i llogaters” i que obren “la possibilitar altres accions que podran desenvolupar els ajuntaments, a través de bonificacions a l’IBI, i l’Estat, que pot actuar sobre l’IRPF o l’Impost de societats”.
 
Aquestes accions volen fomentar un major equilibri entre drets i deures de llogaters i propietaris i oferir-los més garanties d’accés a la informació per establir un preu adequat a les característiques del pis. Alhora, segons ha comentat, es pretén que aquestes mesures no desincentivin els propietaris a llogar els pisos i evitin decantar-se per la venta de la propietat.
 
Incentius i beneficis fiscals
Pel que fa al nou indicador que el Govern crearà, en cas que el propietari estableixi una renda superior a aquest nou indicador, això haurà de constar a la publicitat de lloguer i al contracte d’arrendament, i els condicionarà l’accés als ajuts del Pla de l’Habitatge de Catalunya. D’altra banda, el Govern demanarà la implicació dels Ajuntaments que s’acullin a l’índex, i també a l’Estat, per tal que amb els instruments de política fiscal -a través de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre la Renda (IRPF) o l’Impost sobre Societats (IS)-, es pugui beneficiar o penalitzar els lloguers que es trobin per sota o per sobre d’aquest indicador.
Aquest índex serà d’accés lliure a través de la pàgina web per tal de garantir la màxima transparència. L’establiment dels preus del metre quadrat de l’índex es determinaran en base a les del registre de fiances de l’Incasòl. En la determinació de l’Índex es donarà audiència als professionals del sector, i a les associacions i institucions que agrupin propietaris i arrendataris més representatives. Cada dos anys es procedirà a l’actualització dels preus de referència per m2 de l’Índex i cada 4 anys es procedirà a la revisió dels criteris d’elaboració.
Es tracta d’una mesura urgent que el Govern aplicarà per equilibrar els preus del lloguer, i que es preveu que es pugui tirar endavant en qüestió de setmanes. En paral·lel a la creació d’aquest índex, el Govern utilitzarà les conclusions i els criteris del grup de treball per elaborar una Llei que presentarà en 9 mesos, d’acord amb la Llei 4/2016, que permetrà desplegar a fons altres accions clau en aquest àmbit.
El Parlament de Catalunya va aprovar el passat desembre per unanimitat aquesta Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió social, que ja incloïa aquest compromís del Govern per redactar una llei per regular el lloguer a Catalunya en un termini de 9 mesos.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×