Autor Societat
26 febrer 2017 a 15:00

L’ACA analitza més de 6.000 mostres de la xarxa Ter-Llobregat durant 2016

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Per a garantir la qualitat de l’aigua subministrada

ACA control laboratori

El laboratori de l’Agència Catalana de l’Aigua ubicat a la planta potabilitzadora d’Abrera (Baix Llobregat) ha analitzat durant l’any 2016 més de 6.000 mostres per garantir la qualitat de l’aigua subministrada a través de la xarxa d’Aigües Ter Llobregat. A més, per part d’ATLL Concessionària de la Generalitat S.A. es fan tota una sèrie de controls de la qualitat de l’aigua durant tot el procés de potabilització a cadascuna de les plantes de tractament, mitjançant uns laboratoris de procés.

Aquests controls analítics ja estaven previstos en el contracte concessional que la Generalitat va adjudicar a finals de l’any 2012 a un grup d’empreses liderat per Acciona per a l’explotació de la xarxa d’abastament en alta Ter-Llobregat, i el seu cost va a càrrec del propi concessionari, d’acord amb els preus establerts en el contracte d’adjudicació.

Els controls de la qualitat de l’aigua subministrada a través de la xarxa Ter Llobregat són una de les funcions bàsiques de l’administració com a òrgan regulador del contracte, i han de permetre garantir en tot moment la qualitat de l’aigua subministrada a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, que suposen uns 4,5 milions d’habitants.
Dins d’aquestes analítiques efectuades, s’han determinat prop de 52.800 paràmetres. Els resultats dels controls han estat satisfactoris, acomplint en tot moment el que estableix la legislació vigent.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×