Autor Ensenyament
30 juny 2017 a 15:00

25.960 estudiants han aprovat les PAU

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

408 estudiants rebran les distincions de les PAU 

resultats PAU 2017

Els dies 13, 14 i 15 de juny un total de 31.580 estudiants es van presentat a les proves d’accés a la universitat (PAU). D’aquests, 27.610 es van examinar de la fase general i 3.970 només de la fase específica. La nota mitjana global de les PAU (fase general) ha estat de 6,434. La secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Mercè Jou, ha destacat que els resultats d’enguany “estan en la línia habitual de les PAU dels darrers anys”.
Dels estudiants que enguany han cursat segon de batxillerat, un total de 25.469 (95,14%) dels 26.769 que s’han presentat, podran accedir el curs que ve a la universitat. La nota mitjana de PAU (fase general) d’aquests estudiants és de 6,448. La nota mitjana de l’expedient de batxillerat ha estat de 7,40, i la nota mitjana d’accés a la universitat, que es calcula en base al 60% corresponent a l’expedient de batxillerat i el 40% restant a la nota de la fase general de les PAU, ha estat de 7,019. En aquest sentit, Jou ha subratllat que “el diferencial entre la mitjana de l’expedient de batxillerat i la mitjana de les PAU és només de 0,9 punts, el que referma les PAU com a un bon instrument per ordenar l’accés a la universitat segons criteris estrictament acadèmics”.
Dels 3.970 estudiants que només s’han examinat de la fase específica, 1.665 procedeixen de batxillerat i 2.305 de cicles formatius de grau superior (CFGS). El percentatge d’aquests alumnes de la fase específica aprovats ha estat del 83,78% en el cas d’alumnes de batxillerat i del 68,68% en el cas d’alumnes de cicles formatius de grau superior (CFGS).
Resultats globals PAU 2017 (Fase general)
 
Resultats globals fase general
TOTAL
Matriculats
27.760
Presentats
27.610
Aprovats
25.960
% Aprovats/Presentats
94,02%
Mitjana Expedient (Aprovats)
7,38
Mitjana PAU (Aprovats)
6,434
Mitjana Accés (Aprovats)
7,003
 

Resultats per demarcacions i per matèries

Per demarcacions, els resultats han estat els següents:
Demarcació
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya
Aprovats PAU
19.604
2.350
1.589
2.417
25.960
Mitjana Expedient
7,37
7,25
7,58
7,44
7,38
Mitjana PAU
6,425
6,509
6,538
6,356
6,434
Mitjana Accés
6,994
6,959
7,134
7.007
7,003
Pel que fa a les qualificacions, les notes mitjanes de matèries comunes, incloses en la        fase general, han estat:
Mitjana
Alumnes aptes
Llengua catalana i literatura
6,39
25.861
Llengua castellana i literatura
6,57
25.984
Anglès
6,09
25.424
Francès
7,73
424
Alemany
8,28
93
Italià
5,08
37
Història
6,73
10.122
Història de la filosofia
6,27
15.861
 
I les notes mitjanes de matèries de modalitat han estat:
Mitjana
Alumnes aptes
Anàlisi musical
5,81
200
Biologia
6,64
7.752
Ciències de la terra i medi ambient
5,85
1.279
Cultura audiovisual
6,87
1.441
Dibuix artístic
7,43
572
Dibuix tècnic
4,74
1.905
Disseny
7,08
801
Economia de l’empresa
5,76
6.375
Electrotècnia
5,91
512
Física
6,46
5.441
Geografia
6,72
4.690
Grec
6,79
658
Història de l’art
6,70
4.695
Història i fonaments de les arts
6,23
181
Literatura castellana
6,06
1.702
Literatura catalana
6,83
1.725
Llatí
6,91
2.962
Matemàtiques
6,38
11.301
Matemàtiques aplicades CC.SS.
6,55
13.969
Química
6,07
6.748
Tecnologia industrial
7,05
1.535
 
 La nota mitjana d’accés de l’alumnat que ha finalitzat el batxillerat l’any 2017 és de 7,019.
PRESENTATS
APROVATS
Mitjana Exped.
Mitjana PAU
Mitjana d’Accés
2012/2013
24.728
23.699
7,27
6,359
6,903
2013/2014
25.515
24.554
7,30
6,489
6,973
2014/2015
25.863
25.240
7,30
6,717
7,067
2015/2016
26.099
25.478
7,32
6,660
7,057
2016/2017
26.769
25.469
7,40
6,448
7,019
Nota més alta
En aquesta convocatòria la nota més alta és d’un 9,80 i l’han obtinguda quatre noies: una, alumna de Girona, una altra de Manresa i dues alumnes de Barcelona ciutat. Dues d’aquestes alumnes són de centres públics i dues de centres privats o concertats. Pel que fa a la resta de demarcacions, la nota més alta de Tarragona correspon  a un estudiant dels Pallaresos, alumne de l’Institut Martí Franquès, que ha obtingut un 9,75. La nota més alta de Lleida correspon a tres estudiants que han obtingut un 9,5: dos nois de la capital del Segrià, ambdós de l’Institut Samuel Gili i Gaya, i una noia d’Oliana.
 
Enguany hi ha 408 alumnes, 232 noies i 176 nois, que rebran la distinció que atorga el Govern de la Generalitat als estudiants amb una nota igual o superior a nou en la fase general de les PAU. L’acte de lliurament  tindrà lloc el proper 20 de juliol a Barcelona.
Els estudiants poden consultar el resultat de les proves a través del portal https://accesnet.gencat.cat. En el moment de la consulta dels resultats ja es pot  descarregar el document personal acreditatiu de les qualificacions dotat amb un codi segur de verificació. Aquest document és necessari per formalitzar la matrícula universitària, un cop s’hagi fet l’assignació de places.
 
Resultats PAP Educació
Pel que fa a la prova d’aptitud personal per accedir als graus d’Educació, que enguany s’ha realitzat per primera vegada independentment de les PAU, dels 2.926 estudiants matriculats, un  total de 2.713 van realitzar els dos exàmens de la prova. Finalment, 1.931 (el 71,18%) són aptes; concretament 339 són homes i 1.592 dones.
 
Seu examen
Matriculats
Presentats
Aptes
% Apte / Presentats
Barcelona
1.248
1.133
785
69,29%
Bellaterra
652
620
496
80,00%
Girona
350
327
210
64,22%
Lleida
279
258
174
67,44%
Tarragona
397
375
266
70,93%
Total general
2.926
2.713
1.931
71,18%
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×