Autor Economia
3 juliol 2017 a 18:00

Autcat valora positivament la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Però insisteix en continuar implementant millores

cecot rius

La Comissió d’Ocupació i Seguretat Social del Congrés ha aprovat el passat dijous l’esperada i demorada Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom que inclou prop de vuitanta esmenes incorporades per partits i organitzacions, i que un cop enviada al Senat i retornada al Congrés es publicarà al BOE (fita que marca la seva entrada en vigor) cap a finals de juliol.

La llei amplia les bonificacions en l’abonament de les quotes, estenent fins a un any la tarifa plana de 50 euros per a noves altes o reincorporacions amb un espai mínim de dos anys, augmenta les deduccions i la flexibilitat a l’hora de donar-se d’alta i baixa en el règim de treball per compte propi.

Els autònoms podran canviar de base quatre vegades a l’any en lloc de les dos actuals i les baixes i altes en el REPTA es podrien realitzar fins a tres vegades a l’any, sent efectives en el dia realitzat. D’aquesta forma, únicament es pagarà la quota dels dies en els quals l’autònom estigui donat d’alta i no el mes complet.

Entre les millores que incorpora la Llei de Reformes Urgents d’avui, destaquen:

La llei permet deduir fins a un 20% dels consums d’aigua, llum o connexió a Internet als autònoms que treballen des de casa. Es tracta de la deducció per despeses de manutenció només aplicable a persones físiques. En l’actualitat els autònoms societaris ja poden gaudir d’aquest incentiu en la tributació. Aquestes bonificacions seran compatibles amb la contractació d’assalariats, mantenint així l’ajuda en les cotitzacions i la tarifa plana. Fins ara la quota de 50 euros es perdia si l’autònom es tenia treballadors a càrrec. En el cas que els contractes realitzats siguin indefinits, la bonificació serà del 100 % de la cotització la Seguretat Social. La nova norma introdueix a més bonificació de cotitzacions per contractar a familiars de forma d’indefinida.

Els treballadors autònoms que continuïn treballant després de complir l’edat de jubilació establerta per llei, i tinguin emprats al seu càrrec, podran fer compatible el seu sou amb la totalitat de la pensió. Ara només és compatible la meitat del sou amb la meitat de la pensió.

L’Autcat valora les propostes aprovades avui com un pas endavant i en positiu per millorar la situació dels autònoms; una demanda històrica per part d’aquest col·lectiu, tot i que insisteix en la necessitat de continuar implementant millores que facilitin la seva activitat. “Des d’Autcat insistirem en la conveniència d’integrar el Règim d’Autònoms al Règim General de la Seguretat Social”, afirma Enric Rius, president de l’Organització d’Autònoms de Catalunya, i insisteix que “No hi ha cap raó de fons, ni tècnica, que justifiqui que el Règim d’Autònoms hagi d’estar separat del Règim General de la Seguretat Social”.

Sota el principi d’un tracte igualitari del dret a la protecció social de les persones treballadores, l’Autcat va elaborar una proposta que va fer arribar als diferents partits de l’arc parlamentari que per impulsar una autèntica reforma pels autònoms. L’objecte de la proposta és el d’aconseguir que l’autònom sigui un veritable treballador per compte propi que, com a tal, tingui la mateixa protecció social, i compti amb un marc regulador propi per tal de recollir les especificitats en matèria laboral, mercantil, fiscal o financera. De fet, el que proposa l’Organització d’Autònoms de Catalunya va en la línia del que ja es va aplicar per les persones treballadores de la llar, és a dir, es va definir un Règim Especial per Treballadores de la Llar, amb una relació laboral especial però inclosa dins del Règim General de la Seguretat Social.

Segons Autcat la proposta, que espera incloure en futures modificacions de la Llei, evitarà d’una banda els “falsos autònoms” que es produeixen per l’abaratiment dels costos socials, fruit d’un empitjorament voluntari de l’assegurament de l’autònom, i de l’altra, evitarà els desequilibris en el sistema de la Seguretat Social, degut a la tria de bases mínimes de cotització que, en el futur, generen complements a mínims de les pensions que es financen amb pressupost públic. “A canvi es garantirà els mateixos drets de protecció i de cobertura”, emfatitza Rius.

Tenint en compte aquests factors, l’Autcat va proposar als grups parlamentaris que comencin a treballar en la integració del Règim d’Autònoms en el Règim de la Seguretat Social perquè els autònoms volen:

  1. Igualtat de drets en relació a les prestacions.
  2. Les mateixes cobertures protegides i de la mateixa manera, igualtat en la cotització.
  3. Igualtat en la cotització en referència als dies de prestació i a la parcialitat de la prestació en relació a la jornada de treball diària, mensual o anual.
  4. Que la Tresoreria General de la Seguretat Social emeti el document de cotització per Autònoms de la mateixa manera que ja ho està fent pel Règim General. A criteri de l’Autcat, amb la implantació del “Sistema de Liquidación Directa” que permet que la TGSS realitzi el document de cotització, contenint el gran nombre de variables que hi ha en el cas del Règim General (altes, baixes, modificacions, situacions d’IT, situacions d’absentisme, etc.) s’ha demostrat més que factible per implementar-ho en el cas dels autònoms.

Tanmateix, l’Autcat considera que cal:

  1. Mantenir una regulació diferenciada en l’àmbit laboral, amb l’Estatut del Treball Autònom que doni un marc de seguretat jurídica en les prestacions del treballador autònom, respecte dels seus clients.
  2. Mantenir un quadre d’ajudes i incentius atenent a les capacitats individuals i als sectors amb dificultats.
  3. Mantenir una regulació diferenciada en l’àmbit tributari. Que els sigui d’aplicació les mateixes normes que a qualsevol persona jurídica sota el principi que són despeses deduïbles les despeses necessàries per fer l’activitat, sense tenir en consideració la limitació de que han de ser despeses amb actius dedicats exclusivament a l’activitat, donat que en un autònom això és impossible. “Per entendre’ns”, esclareix Rius, “no es pot exigir a un autònom que tingui dos telèfons, dos cotxes, dos locals, etc. ni que no es pugui deduir despeses tan òbvies i necessàries com els desplaçaments o les dietes”.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×