Autor Economia
29 Juliol 2017 a 15:00

Els canvis que reclamava PIMEC s’aprovaran a la nova llei de contractació pública

pimec josep gonzalez

Tots els grups polítics amb presència al Congrés dels Diputats s’han posat d’acord per aprovar en ponència una llei de contractació pública que recull les esmenes presentades per PIMEC. Aquesta nova llei, la segona més important de l’estat després de la llei dels pressupostos generals, suposa el transposició de la directiva europea en matèria de contractació pública i podria ser aprovada pel Senat el proper mes de setembre.

Els contractes públics suposen a Espanya al voltant de 180.000 milions d’euros, quantitat que equival aproximadament a un 20% del PIB i de la qual fins ara només se’n podien beneficiar les grans corporacions.

El projecte de llei inicialment presentat incloïa una sèrie d’articles que per la seva ambigüitat posaven en risc els avenços aconseguits en matèria de terminis de pagament. Amb l’objectiu d’evitar equívocs i dotar la cadena de contractació pública de més transparència i traçabilitat, PIMEC va presentar una sèrie d’esmenes que van ser admeses per la totalitat dels grups parlamentaris.

Les principals novetats de la llei que s’acaba d’aprovar són:

  1. S’elimina de la possibilitat de pactar entre les parts terminis de pagament diferents als legals.
  2. Es concreta el termini màxim de certificació d’obra en 30 dies, sense excepcions.
  3. S’estableix com a punt d’inici del còmput dels terminis la data de lliurament del bé o prestació del servei.
  4. S’obre la possibilitat que l’Administració realitzi pagaments directes als subcontractistes sempre que així s’hagi pactat en els plecs de contractació.
  5. S’introdueix el sistema de factura electrònica i registre electrònic únic per al conjunt de la cadena de contractació pública. Això permetrà acreditar la data en què el subcontractista presenta les factures al contractista.
  6. S’eliminen les excepcions en matèria de lots, de manera que s’inclou la necessitat de justificar aquells contractes públics que no els contemplin.

Aquesta nova llei propiciarà, sens dubte, una contractació pública més justa a Espanya amb una important millora en els terminis de pagament, la qual cosa redundarà en un increment de la competitivitat i viabilitat de les petites i mitjanes empreses i els autònoms del nostre país.

Switch to mobile version