Autor Societat
22 Juliol 2017 a 15:00

Tramitats gairebé 11.400 informes d’estrangeria

Ha començat la mentoria amb refugiats del Programa Català de Refugi

Oriol Amorós

Oriol Amorós /foto: Joan Murcia

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, va ajudar el 2016 més de 19.000 persones a regularitzar la seva situació administrativa a l’Estat espanyol. En aquest primer semestre de 2017, aquest volum total ha baixat un 5% respecte el mateix periode de l’any passat. Es tracta de persones que es van adreçar a la Generalitat per demanar els seus informes d’arrelament i reagrupament, un tràmit necessari per a la concessió del permís de residència per part de l’Estat espanyol.
Una altra dada rellevant de l’informe presentat avui pel secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, és que durant la primera meitat de 2017 s’han tramitat 4.990 reagrupaments familiars i ha augmentat un 13% el nombre d’aquestes sol·licituds respecte l’any passat. Per origen, s’ha incrementat el nombre de famílies sol·licitants marroquines i paquistaneses i ha disminuit el de les d’origen llatinoamericà i subsaharià.
Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’impulsen polítiques i accions de suport i protecció a les persones migrades. La major part dels expedients corresponen a persones que van demanar els seus informes d’arrelament per regularitzar la seva situació. Per aquesta via s’han rebut 4.892 sol·licituds d’informes (un 9% menys que el 2016). Entre els sol·licitants, guanyen pes els d’Hondures i de la Índia i perden pes els de Pakistan, Senegal i Bolívia.
En relació al servei d’informació especialitzat en estrangeria, durant el primer semestre de 2017 s’han atès 28.231 consultes, han augmentat un 42% les sol·licituds d’informació i mentre que guanyen pes les consultes telefòniques en perden les presencials. També cal destacar que es detecta un increment de consultes de persones d’altres administracions públiques.
Amorós ha destacat que: ‘Catalunya complirà la Convenció de Ginebra i donarà als refugiats el mateix nivell de protecció: ni un euro més ni un euro menys pel que fa a la Renda Garantida de Ciuitadania.’ Referent al Programa Català de Refugi, ha explicat que ‘ahir va començar la mentoria amb un grup de 7 famílies i a partir del 15 de setembre continuarà amb la resta d’entitats. Cada 20 mentors tindran un professional que els donarà suport’.
Servei de Primera Acollida
  • Va entrar en funcionament el 2015. Aquest 2017 804persones han iniciat el servei. 
  • Ha augmentat un 20% el nombre de sol·licituds.
  • Els ajuntaments de Sabadell i Terrassa lideren l’oferta d’aquest servei, en termes absoluts i de creixement relatiu.
  • Prop de la meitat dels certificats emesos corresponen a persones originàries del Marroc.
Servei d’Atenció Especialitzada en Estrangeria – 012
  • El primer semestre de 2017 s’han etès 28.231 consultes relatives al dret d’estrangeria i a la integració de les persones estrangeres.
Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari
          Durant 2017 s’han obert 536 expedients de reconeixement
          Representen més del doble que en el mateix període de 2016.
       El perfil de l’usuari del servei és el d’una dona d’entre 30 i 44 anys, nascuda a Amèrica del Sud, titulada en Ciències Socials o Jurídiques i que està buscant feina.
Suport a l’Acollida de Persones Refugiades
      L’inventari de la Generalitat posa a disposició 1.092 places d’habitatge (el 65% del total)
      D’aquestes, 793 estan en equipaments residencials i 299 corresponen a pisos.
      De les 1.092 places, el programa estatal només n’utilitza 278 (25%).
Voluntariat i mentors
  • 2.730 voluntaris inscrits en el programa de mentoria
  • 1.244 voluntaris matriculats en els cursos de mentoria
  • 64 cursos oberts en 21 municipis diferents
  • El perfil dels mentors és: 77% amb estudis universitaris i el 84% parlen altres llengües a part del català i/o castellà. El 35% són membres d’associacions de tot tipus, preferentment socials. 
Switch to mobile version