Autor Societat
18 Agost 2017 a 10:00

El 112 de Catalunya ha atès el primer semestre del 2017 un 9,6% més de trucades

Que en el mateix període de l’any passat

Cat 112

Cat 112

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya CAT112 ha atès entre gener i juny d’aquest any 747.730 trucades operatives, al voltant del 9,6% més que en el mateix període del 2016. El primer semestre de l’any passat es van atendre 682.250 trucades operatives, és a dir, que van ser generades per una emergència i van provocar l’activació d’algun tipus de recurs operatiu.
En total, el telèfon d’emergències 112 ha atès el primer semestre de l’any 1.266.729 trucades, un 59% de les quals han suposat l’activació de recursos operatius (en 747.730 ocasions). Mentre que el mateix període de l’any 2015, el CAT112 va atendre un total de 1.211.991 trucades.
La diferència entre el total de les trucades que arriben als dos centres de que disposa el CAT112 (Reus i Zona Franca), que superen l’1,2 milions, i les trucades operatives que activen els recursos ve donada per diversos fets. Dins de les trucades no operatives, que són aquelles que no han suposat l’activació de cossos d’emergència, la majoria són les trucades anomenades “buides”, és a dir, trucades generades per errors tècnics, marcacions errònies, telèfons sense SIM, de forma automàtica i aleatòria per centraletes telefòniques, telèfons d’ascensors i, fins i tot, màquines de vending connectades a través de telèfon per gestionar el seu funcionament. El CAT112 va posar en funcionament l’any 2011 un sistema pioner de detecció d’aquestes trucades, a través d’una base de dades de telèfons multireincidents en les trucades buides, amb el doble objectiu de filtrar-les i reduir-les.
El 23,2% del total d’activacions durant el primer semestre d’enguany (747.730), s’han fet des de la ciutat de Barcelona (172.343). Des de la ciutat de Tarragona se n’han fet el 2,1% d’activacions (15.861 trucades). Des de Lleida ciutat un 1,4% (11.109) i des de la ciutat de Girona un 1,2% (9.381).
Un 33,9% de les trucades fetes entre gener i juny del 2017 han activat els cossos de seguretat (Mossos d’Esquadra i Policies Locals) amb 253.833 trucades; un 8,7% més que el mateix període del 2016 (233.514). Les dades d’aquesta tipologia de trucada amb origen a les principals ciutats catalanes són: Barcelona (69.496 trucades per motius de seguretat el 2017 i 61.759 el 2016); Tarragona (5.636 el 2017 i 5.007 el 2016), Lleida (3.885 el 2017 i 3.947 el 2016), i Girona (3.633 el 2017 i 3.502 el 2016).
El 30,4% de les trucades realitzades entre gener i juny del 2017 han activat els recursos d’assistència sanitària (SEM), amb 227.246 trucades; un 6,4% més que en el mateix període de l’any passat (213.641). El nombre de trucades per demanar assistència sanitària amb origen a les principals ciutats catalanes són: Barcelona (50.848 trucades el 2017 i 47.964 el 2016); Tarragona (4.832 el 2017 i 4.679 el 2016), Lleida (3.236 el 2017 i 3.067 el 2016), i Girona (2.563 el 2017 i 2.578 el 2016).
Pel que fa a la resta de trucades, el primer semestre del 2017 s’han realitzat 114.833 activacions per emergències de trànsit (12,5% del total), que suposen un increment al voltant del 29% respecte al primer semestre de l’any passat (102.024). Pel que fa a les trucades per incendis, entre gener i juny del 2017 se n’han fet 42.722 (un 5,7% del total de trucades al telèfon 112), mentre que el mateix període de l’any passat se’n van fer 39.630 per aquest motiu a tot Catalunya, xifra que suposa un increment del 7,8% de trucades d’aquesta tipologia aquest any respecte a l’any passat.
Trucades al 112 per demarcacions
 
Demarcació de Barcelona
Des de la demarcació de Barcelona, el telèfon d’emergències 112 ha rebut 432.475 trucades entre gener i juny del 2017. Respecte el mateix període de l’any passat, el nombre de trucades ha augmentat un 8,2% (399.698 el primer semestre de 2016). Pel que fa a la tipologia de trucades: un 36,2% han estat per motius de seguretat (156.538) davant les 144.693 trucades el 2016. Un 32,4% han estat per demanar assistència sanitària (140.173) davant les 133.350 trucades fetes durant el mateix període de l’any passat. Un 13,6% dels avisos del primer semestre d’aquest any han estat per motius de trànsit (59.044) i van ser 52.334 l’any passat. Un 3,71%, les trucades del 2017 han estat per alertar d’incendis (15.905) davant les 11.874 trucades del 2016
Demarcació de la Catalunya Central
Les trucades al telèfon d’emergències 112 realitzades el primer semestre de 2017 han augmentat un 7,9% respecte al mateix període de l’any passat (31.195 trucades entre gener i juny d’aquest any i 28.919 el 2016). Un 34,9% de les trucades d’enguany han estat per demanar assistència sanitària (10.915) mentre que van ser 10.246 l’any passat. Un 25,2% han estat per motius de seguretat (7.864) mentre que el 2016 van ser 7.740. Un 22,1% han estat per incidències de trànsit (6.916) davant les 5.917 trucades de l’any passat. Un 5,8% han estat per alertar d’algun incendi (1.829) mentre que van ser 1.781 trucades l’any 2016.
Demarcació de Girona
Les trucades al telèfon d’emergències 112 realitzades el primer semestre de 2017 han augmentat  un 11,4% respecte al mateix període de l’any passat (60.566 trucades entre gener i juny d’aquest any i 54.371 el 2016). Pel que fa a seva tipologia: Un 31% de les trucades del primer semestre de 2017 han estat per motius de seguretat (18.793) mentre que van suposar el 31,7% del total de trucades durant el mateix període l’any passat (17.247 de les 54.371 trucades). Un 30,7% de les trucades s’han fet per demanar assistència sanitària (18.606) davant les 18.30 del mateix període de l’any passat (31,7%). Per motius de trànsit s’han fet un 18,2% de les trucades rebudes al 112 des de la demarcació de Girona (11.38) enguany i van ser 9.917 trucades el 2016 (18,2%). Un 5,7% s’han fet per alertar d’incendis (3.429) mentre que van ser el 4,9% de les trucades amb origen a la demarcació de Girona el 2016 (2.655 trucades).
Demarcació de Tarragona
Les trucades al telèfon d’emergències 112 realitzades el primer semestre de 2017 han augmentat un 11,6% més respecte al mateix període de l’any passat (65.949 trucades entre gener i juny d’aquest any i 59.097 el 2016). Un 33,3% de les trucades s’han fet per motius de seguretat (21.980), mentre que van suposar al voltant del 33,2% de les trucades fetes a la demarcació de Tarragona l’any passat (19.588 al 2016). Un 31,2% de les trucades fetes entre gener i juny d’aquest any han estat per demanar assistència sanitària (20.569) i va ser el 32,3% l’any passat (19.081 trucades). Un 15,6% han estat avisos per incidències de trànsit (10.291 al 2017); el primer semestre de l’any passat van suposar el 15% de les trucades al CAT112 des de les comarques de Tarragona (8.881). Un 5,3% de les trucades entre gener i juny d’enguany s’han fet per alertar d’algun incendi (3.471 al 2017) mentre que va ser el 6,2% el 2016 (3.681).
Demarcació de les Terres de l’Ebre
El primer semestre de 2017, el telèfon d’emergències 112 ha rebut 10.702 trucades amb origen a la demarcació de Terres de l’Ebre, un 10,1% més que durant el mateix període del 2016, en que es van rebre 9.721 trucades. Per tipologia de trucades: enguany, un 29,4% han estat trucades per demanar assistència sanitària (3.146) mentre que van representar un 35,5% entre gener i juny de l’any passat (3.449). Un 23,7% han estat per motius de seguretat (2.537) davant les 2.549 trucades durant el mateix període del 2016 (un 26,2% de les trucades). Un 20,5% de les trucades la primera meitat d’aquest any han estat avisos de trànsit (2.200) davant les 1.950 trucades (un 20,2%) el 2016. Un 7,3% de les trucades s’han fet per alertar d’algun incendi (778) davant del 7,3% de trucades pel mateix motiu l’any passat (710).
 
Demarcació de Lleida
Les trucades al telèfon d’emergències 112 de Catalunya realitzades des de Lleida durant el primer semestre de 2017 han augmentat un 8,6%) respecte al mateix període de l’any passat (23.331) trucades entre gener i juny d’aquest any i 21.487 el 2016). Per tipologies de trucades: un 29% de les trucades entre els mesos de gener i juny d’aquest any han estat per motius de seguretat (6.766) davant les 6.600 trucades rebudes el primer semestre de l’any anterior. Un 27,5% han estat trucades per demanar assistència sanitària (6.429) davant les 5.936 trucades durant el mateix període del 2016. Un 23% han estat per avisos de trànsit (5.357) davant les 4.813 trucades el 2016; i finalment un 7,3% han estat trucades per alertar d’incendis (1715) davant de 1.456 trucades pel mateix motiu l’any passat.
Demarcació de l’Alt Pirineu i l’Aran
Les trucades al telèfon d’emergències 112 de Catalunya realitzades el primer semestre de 2017 han augmentat un 32,4% respecte al mateix període de l’any passat (4.499 trucades el primer semestre del 2017 en comparació amb les 3.398 trucades entre gener i juny de 2016). Pel que fa a la tipologia de trucades, un 29,1% han estat trucades per motius de trànsit (1.311) mentre que van ser 1.140 trucades el semestre de l’any passat; un 25,3% han estat per demanar assistència sanitària (1.139) i el primer semestre de l’any passat se’n van rebre 1.099 per aquest motiu. En quant als motius de seguretat, el 112 ha rebut enguany 791 trucades (un 17,6%) i el 2016 en van ser 670; i finalment un 9,1% han estat per alertar d’incendis (411), mentre que el 2016 van ser 298 trucades.
Switch to mobile version