Autor Opinió
29 setembre 2017 a 16:00

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Comunicat de premsa

Vot // Imatge del web de Wikimedia

Vot // Imatge del web de Wikimedia

Davant la nota de premsa de l’Agencia Española de Protección de Datos  en la que s’adverteix que podria imposar sancions de fins a 300.000€ a les persones que participen en les meses electorals per al referèndum de l’1 d’octubre, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades  vol fer públic el següent:

1- Les persones que formen part de les meses electorals no són responsables del tractament de les dades personals, ja que tal condició l’ostenta l’administració electoral corresponent. Per tant, les eventuals responsabilitats derivades del tractament de dades personals dut a terme per les persones que integren les meses no recauria mai en aquestes persones, sinó en l’administració electoral, si és el cas.

 2- L’administració electoral competent en el referèndum de l’1 d’octubre forma part de la Generalitat de Catalunya. El control dels tractaments de dades personals duts a terme per qualsevol òrgan i/o institució vinculada a la Generalitat de Catalunya, correspon a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades , de conformitat amb l’art. 156 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 3 de la Llei 32/2010, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

3- En conseqüència, d’una  banda, en base a la legislació de protecció de dades, en cap cas es podria imposar multes a les persones que formen part de les meses electorals, i d’altra  banda, la institució competent per exigir les eventuals responsabilitats  a la Generalitat de Catalunya derivades d’aquests tractaments de dades personals, no seria l’Agència Española de Protección de Datos sinó L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×