Autor Ensenyament
29 setembre 2017 a 14:30

Clara Ponsatí asumeix la responsabilitat dels centres educatius fins a les 7.00 hores del dilluns

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

 

Per alliberar els directors

Clara Ponsati ensenyament

La consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, ha signat una resolució mitjançant la qual assumeix la responsabilitat dels centres educatius fins a les 7.00 hores del dilluns 2 d’octubre de 2017. Concretament, Ponsatí ha avocat la competència que tenen atribuïdes les persones responsables dels equipaments educatius a la seva persona com a titular del departament d’Ensenyament.
Tal com s’exposa en la resolució, aquesta actuació respon a la situació excepcional que viu la societat catalana, que afecta el conjunt de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, per tant, al departament d’Ensenyament. Així mateix, la consellera amb això vol garantir la necessària eficàcia, eficiència i coordinació en l’actuació administrativa.
Aquesta resolució s’emmarca en l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes, els òrgans administratius superiors poden avocar el coneixement d’un assumpte la resolució del qual correspongui, ordinàriament o per delegació, als seus òrgans administratius dependents, si circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho fan convenient.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×