Autor Economia
30 octubre 2017 a 18:00

Banc Sabadell guanya 653,8M€

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Fins al setembre

Banc Sabadell // Imatge del web Wikimedia Commons

Banc Sabadell // Imatge del web Wikimedia Commons

El Grup Banc Sabadell va assolir fins al setembre del 2017 un benefici net de 653,8 milions d’euros, fet que suposa un 4,2% més que en el mateix període de l’any passat a tipus de canvi constant, gràcies al sòlid creixement del 5,2% dels ingressos del negoci bancari del grup (marge d’interessos + comissions netes) en termes comparables. Aquest ritme situa l’entitat en línia per assolir el seu objectiu de benefici anual de 800 milions d’euros.

El marge d’interessos trimestral assoleix els 940 milions d’euros, per volums més grans i costos menors dels recursos. Creix un trimestre més un 2,4% (2,2% ex TSB) i un 5,0% interanual (3,2% ex TSB) a tipus constant i en termes comparables1. El marge de clients se situa en el 2,79%.

Las dotacions a insolvències i altres deterioraments pugen fins als 1.967,8 milions d’euros el setembre del 2017 respecte als 1.113,5 milions d’euros el setembre del 2016. Els beneficis extraordinaris en els resultats per operacions financeres (ROF) així com les plusvàlues de les transaccions de Sabadell United Bank i reassegurança de BanSabadell Vida, materialitzats en l’any, s’han destinat a dotacions extraordinàries pel seu valor brut.

La ràtio de cobertura d’actius problemàtics assoleix el 52,8% (51,5% excloent-ne clàusules sòl), després d’un intens ritme en el pla d’evacuació d’actius problemàtics, amb una reducció ex TSB de 1.700 milions d’euros en l’any amb un benefici mig del 2,6% durant els darrers tres mesos. En els darrers dotze mesos, la reducció d’actius problemàtics puja fins als 2.316 milions d’euros.

Per la seva banda, la ràtio de cobertura de dubtosos se situa en el 51,4% (48,8% excloent-ne clàusules sòl) i la ràtio de cobertura d’adjudicats en el 54,2%. La ràtio de morositat continua reduint-se i se situa al setembre en el 5,40% (6,90% ex TSB) respecte al 5,62% en tancar el juny en termes comparables (7,16% ex TSB).

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×