Autor Ensenyament
25 Octubre 2017 a 10:00

Comunicat de la Comissió Mixta del Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes (ACM – FMC)

ACM FMC

La Comissió Mixta -Departament d’Ensenyament i Entitats Municipalistes- vol expressar el seu total desacord per la campanya sistemàtica de descrèdit contra la tasca que estan desenvolupant els centres educatius de Catalunya i, especialment els seus docents.
Catalunya, ha preservat sempre la integritat ètica dels centres educatius i ha acceptat com un element d’identitat de país el respecte a la diversitat de pensament. Les nostres escoles i els  centres i serveis de l’àmbit no formal, sempre han promogut els principis i valors d’una societat democràtica i plural, on impera la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
Històricament, hem estat un país de llarga tradició de renovació pedagògica i hem aconseguit importants fites en l’aposta per l’educació primerenca, la immersió lingüística i el nivell de competències bàsiques, tal com demostren les proves pròpies com les proves externes de  l’OCDE (informe PISA). Reptes, aquests, assolits amb èxit, pel que fa al creixement individual de les persones i, també, pel que fa al creixement col·lectiu d’una societat que ha sabut acollir i cohesionar una àmplia diversitat de població nouvinguda i oferir oportunitats a les noves generacions.
La tradició, per una banda, i la voluntat de progrés i de benestar per l’altra, de la comunitat educativa catalana formada per docents, famílies, agents socials i institucions, van portar a consensuar la Llei d’Educació de Catalunya, en un marc de dret. La Llei regula els principis rectors del model del sistema educatiu del país. I en base a aquests preceptes s’ha confegit una escola oberta, inclusiva, diversa, integradora i qualificada professionalment.
Per aquest motiu, rebutgem aquest atac a la professionalitat dels nostres docents i al treball curós i experimentat de cohesió social que desenvolupen i demanem preservar la seva dignitat i llibertat  per tal que puguin seguir conreant el tarannà cívic i dialogant dels nostres estudiants.
Comissió Mixta
Barcelona, 23 d’octubre de 2017
Switch to mobile version