Autor Societat
31 octubre 2017 a 15:00

Els Bombers alerten de la importància de tenir les xemeneies en bon estat i fer-ne manteniment 

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Per evitar incendis

Imatge cedida per l'Ajuntament de Matadepera

Imatge cedida per l’Ajuntament de Matadepera

Amb l’arribada dels mesos de més fred, els Bombers de la Generalitat registren un notable augment d’avisos d’incendis d’habitatges relacionats amb la xemeneia, especialment en edificis en zones de muntanya amb coberta de fusta, els quals tenen efectes devastadors.
Davant d’aquest fet, el Servei de Prevenció dels Bombers de la Generalitat evidencia la necessitat d’analitzar la situació actual en diferents vessants: les eines preventives per evitar-ne l’aparició i delimitar la seva propagació i els procediments operatius per fer front a aquest tipus d’incendis.
En les darreres dècades el creixement urbanístic experimentat a la zona del Pirineu ha estat notable, en gran mesura provocat per la construcció de segones residències i edificis lligats al sector terciari. En aquests casos, la modernització del procés constructiu, ha comportat la construcció d’habitatges tipus, principalment d’estructura de formigó armat, amb envans i tancaments ceràmics recoberts d’aïllament tèrmic, revestits de pedra aplacada i coberta d’estructura de fusta acabada amb pissarra, sense respectar el model tradicional.
 consells bombers llar de foc
En èpoques més recents l’edificació ha incorporat materials sintètics que aporten majors prestacions de confort tèrmic o acústic a l’edifici, però que sovint incrementen notablement la facilitat de propagació de l’incendi, en ser materials que tenen una reacció al foc molt desfavorable, tant des punt de vista de la seva contribució a l’incendi (són molt combustibles), com des del punt de vista de la seva capacitat d’emetre gran quantitat de fums i degotar fàcilment partícules inflamades.
Deixant de banda altres consideracions tècniques, i entrant en l’àmbit dels possibles orígens de l’incendi, un d’ells es pot localitzar a la llar de foc i a la seva xemeneia.
En l’actualitat, les llars de foc en les noves construccions tenen una funció més ornamental, ja que els edificis compten amb altres sistemes de climatització. La llar pot ser oberta o tancada i, el conducte d’extracció de fums, sol ser un tub metàl·lic que es connecta fins la xemeneia en un calaix d’obra de fàbrica o de placa de cartró-guix, que pot tenir diversos colzes (no sempre és completament vertical). La trobada de la coberta amb la caixa de la xemeneia és un punt crític per a l’inici d’incendis, si no es troba correctament resolta.
Consells de seguretat
Hi ha un seguit de consells preventius a tenir en compte en l’ús de les xemeneies, en tot tipus de construccions, dirigits en tres direccions: la construcció, el funcionament i el manteniment de la llar de foc. Amb el seguiment d’aquets punts podrem millorar la seguretat de la nostra instal·lació.
La llar de foc necessita un manteniment periòdic, almenys un cop a l’any (segons l’ús que en fem). Cal escurar el conductes de fums per tal de netejar el sutge que podria acabar cremant i danyant els conductes i xemeneies. Cal fer-ho amb els raspalls adequats o estris recomanats pel fabricant. No hem d’utilitzar productes químics si no són recomanats pels fabricants.
Cal comprovar que els conductes no perdin fum, el fum és tòxic, a més a més si hi ha algun forat podria ser un punt de propagació de l’incendi a elements combustibles propers al punt de fuita.
Si fa temps que no s’utilitza (més d’una temporada) la llar de foc s’ha de revisar per personal especialitzat per tal de comprovar que no s’ha obstruït el tiratge ni fuita el fum del conducte.
En el seu ús, cal tenir en compte, cremar fusta seca no tractada i no cremar altres tipus de combustibles o líquids inflamables. Per tal de no generar sutge el foc ha de cremar viu però sense massa acumulació de llenya afavorint un bon tiratge.
Es perillós estendre roba propera a la llar de foc perquè s’eixugui, així com situar cap material combustible proper a la llar de foc: mobles, joguines, coixins… La reserva de llenya ha d’estar a una distància prudencial (almenys 1 m).
La llar de foc oberta no ha de quedar encesa quan anem a dormir o sortim de casa, si no l’apaguem hi hem de col·locar una pantalla mataguspires i no hem de deixar infants sols amb la llar de foc encesa.
Finalment, és molt important que la ventilació de l’habitació o estança sigui l’adequada per tal d’afavorir una bona combustió i evitar la generació de gasos tòxics, sobretot el monòxid de carboni, i les olors a fum.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×