Autor Economia
12 Novembre 2017 a 15:00

Acord entre PIMEC i AMEC

Per impulsar el creixement de les pimes catalanes a Europa

PIMEC AMEC

PIMEC i AMEC, l’associació de les empreses industrials internacionalitzades, han signat un conveni de col·laboració per tal d’impulsar el creixement de les empreses a Europa. L’acord té com a objectiu potenciar la participació de les empreses en els programes i línies de finançament de la Unió Europea, identificant aquells que puguin afavorir la internacionalització i oferir les eines adequades a cada empresa per a la seva correcta aplicació.

El conveni, que han rubricat el president de PIMEC, Josep González, i el president d’AMEC, Manel Xifra, estableix una unitat conjunta d’acció entre les dues entitats que s’encarregarà de la identificació, preparació, seguiment, execució i avaluació dels projectes de finançament que responguin a les prioritats estratègiques de les empreses.

Un dels punts forts de la col·laboració serà el suport, la supervisió i el seguiment dels projectes en totes les fases implicades. En aquest sentit, s’ha acordat oferir assessorament preliminar a les empreses, el suport en l’execució dels continguts, diferents accions de representació o lobby i la gestió administrativa al llarg de tot el procés, entre d’altres mesures. Paral·lelament, s’establirà una Comissió de seguiment que marcarà les línies estratègiques i d’actuació conjuntes i que avaluarà els resultats obtinguts d’acord amb els objectius marcats.

A més a més, el conveni contempla donar visibilitat a les empreses davant les institucions europees per tal de facilitar els fluxos d’informació i l’execució dels programes. També s’ha establert l’organització de sessions formatives sobre programes europeus realitzades tant pel personal d’AMEC i PIMEC com per empreses associades.

Switch to mobile version