Autor Societat
18 Febrer 2018 a 15:00

El 48% de les dones ateses al 900900120 conviu amb menors d’edat

Travessen situacions de violència masclista

telefon violencia masclista

El 48,6% de les dones que han trucat al 900900120 per trobar-se en una situació de violència masclista de parella/familiar tenen infants menors d’edat convivint en el nucli familiar on es produeix aquesta violència. És una de les realitats que visibilitza l’Informesobre les atencions efectuades al llarg de l’any 2017 per l’Institut Català de les Dones (ICD) a través de la Línia 900900120 contra la violència masclista. Aquest servei va atendre l’any passat 9.756 trucades (813 mensuals).
Segons ha explicat la presidenta de l’ICD, Núria Baladales professionals dels serveis de la Xarxa d’intervenció integral contra la violència masclista acompanyen les dones i els seus infants en el procés per superar les situacions de violència masclista. Serveis totalment confidencials com el 900900120 ajuden a trencar el silenci”.
Altres dades que mostra l’anàlisi son:
  • La violència masclista en l’àmbit de les relacions de parella genera el 94,8% de les consultes al servei.
  • En la resta d’ocasions es tracta de violència masclista familiar (2,7%), violència masclista social comunitària (2%) i violència masclista laboral (0,5%).
  • Dins els casos de parella, el 62,4% de les situacions son produïdes per la parella actual i el 37,6% per l’ex parella.
  • Hi ha convivència amb l’agressor en un 50,7 % dels casos, i en un 47,5% no existeix convivència.
  • Pel que fa a la violència masclista exercida en l’àmbit laboral, l’agressor és en un 67,3% d’ocasions un superior i en un 30,8% un home de la mateixa categoria laboral.
  • Les dones que atén el servei tenen majoritàriament entre 31 i 40 anys, grup d’edat que representa el 40,3% de les atencions. Les dones entre 41 i 50 anys fan el 25,7% de les trucades, seguides del grup de dones de 19 a 30 anys, que representen el 17,6%.
  • Pel que fa a les formes de la violència masclista, la taxa de les atencions per situacions de violència psicològica va ser del 99,8; del 36,8 per situacions de violència física; del 9,2 per violència econòmica, i del 2,9 per violència i abusos sexuals. Cal tenir en compte que poden coincidir més d’una forma de violència masclista alhora.
  • Les trucades són efectuades en un 71% d’ocasions per la pròpia usuària, en un 21%, per part d’un familiar o persona propera i en un 8% per part d’un o una professional.
  • De les trucades procedents de l’entorn proper de la dona, el 37% són d’amistats, el 32% pares/mares, el 17% són germans/es i el 11% les pròpies filles o fills.
Servei permanent
El 900900120 és el primer recurs on les dones poden trucar i expressar la situació que viuen. L’atenció és gratuïta i permanent, 24 hores, tots els dies de l’any. A través del 900900120 les dones accedeixen directament a un equip de professionals de l’advocacia, la psicologia, el treball social i la medicina, així com als serveis de la Xarxa d’intervenció integral contra la violència masclista. En les situacions més extremes també es contacta amb els serveis d’emergències policials i de salut.
Difusió del 900900120
L’ICD desenvolupa accions de divulgació i campanyes en diferents sectors de la societat catalana per difondre el 900900120 amb l’objectiu que sigui àmpliament conegut per totes les dones que en algun moment de la seva vida el puguin necessitar. La xarxa de serveis públics de salut, els ens locals, la xarxa associativa, les biblioteques, grans empreses comercials i de transport, etc. col·laboren en la millora del coneixement d’aquest servei entre la població. Enguany l’objectiu és implicar el sector del comerç.
Recordem que, tal com recullen les Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació, quan s’informa sobre situacions de violència masclista, convé fer visible la xarxa de recursos i de serveis específics destinats a les dones en situació de violència masclista, en especial el telèfon 900 900 120, d’atenció a les dones en situació de violència masclista.
Switch to mobile version