Autor Articles i estudis
24 Febrer 2018 a 15:00

El consum pot ser responsable

Comercialització llet // Imatge del web de Flickr

Comercialització llet // Imatge del web de Flickr

En 2017, el gegant de l’e-comerce Amazon va guanyar 3.000 milions de dòlars, un 20% més que el 2016 segons els resultats que recentment va presentar a Seattle.
I la primera pregunta que se m’acut és, És bo que hi hagi empreses amb tant poder en la distribució de productes i serveis ?. Podrien en un moment donat col·lapsar l’economia d’un país com Espanya ?, Hem de deixar-lo en mans estranyes?
Està clar que quan el poder es queda en mans de molt pocs actors, aquests prenen una importància que gairebé els converteix en oligopolis. Així hi ha molts petits i mitjans productors que es queixen constantment que aquests grans grups els obliguen a la pràctica a vendre “a pèrdues” ja que en cas contrari, la producció no és comercialitzada. També aquests petits i mitjans productors tenen un problema afegit, per la seva dimensió, en moltes ocasions els grans comercialitzadors refusen els seus productes per ser “petites produccions”.
Per evitar aquestes circumstàncies que perjudiquen clarament als productors han anat apareixent diferents iniciatives des del consum responsable a força d’unir capacitat de compra.
Una d’elles és el consum col·laboratiu, que des d’un punt de vista responsable, busca donar el poder de compra a qui realment el té: El consumidor. I conseqüentment, el consumidor responsable demana o, millor encara, exigeix ​​productes de qualitat, sense explotació laboral, pagats al seu preu just i donant facilitats a petits productors, cooperatives, etc.
Una d’aquestes iniciatives és WINCONSUMING, un Club de Consum Col·laboratiu que en aquests moments es troba en fase de pre-llançament i del que qualsevol persona pot convertir-se en accionista (no imprescindible) per 250 euros. La inscripció a aquest Club com asociat es gratuïta fins al proper 31 de Març.
Punxa en el següent enllaç per poder associar-te i accedir a tota la informació del Club de compres Colaborativo.https: www.winconsuming.com/cd/JO49436MU

En 2017, el gigante del e-comerce Amazon ganó 3.000 millones de dólares, un 20% más que en 2016 según los resultados que recientemente presentó en Seattle.

Y la primera pregunta que se me ocurre es, ¿Es bueno que existan empresas con tanto poder en la distribución de productos y servicios?. ¿Podrían en un momento dado colapsar la economía de un país como España?, ¿Debemos dejarlo en manos extrañas?

Está claro que cuando el poder se queda en manos de muy pocos actores, estos toman una importancia que casi les convierte en oligopolios. Así hay muchos pequeños y medianos productores que se quejan constantemente de que esos grandes grupos les obligan en la práctica a vender “a pérdidas” ya que de lo contrario, la producción no es comercializada. También esos pequeños y medianos productores tienen un problema añadido, por su dimensión, en muchas ocasiones los grandes comercializadores rehúsan sus productos por ser “pequeñas producciones”.

Para evitar esas circunstancias que perjudican claramente a los productores han ido apareciendo diferentes iniciativas desde el consumo responsable a base de aunar capacidad de compra.

Una de ellas es el consumo colaborativo, que desde un punto de vista responsable, busca dar el poder de compra a quien realmente debería tenerlo. El consumidor. Y consecuentemente, el consumidor responsable pide o, mejor aún, exige productos de calidad, sin explotación laboral, pagadosa su precio justo y dando facilidades a pequeños productores, cooperativas, etc.

Una de esas iniciativas es WINCONSUMING, un Club de  Consumo Colaborativo que en estos momentos se encuentra en fase de pre-lanzamiento y del que cualquier persona puede convertirse en accionista (no imprescindible) por 250 euros. La inscripción a ese Club como asociado es gratuita hasta el próximo 31 de Marzo.

Pincha en el siguiente enlace para poder asociarte y acceder a toda la información del Club de compras Colaborativo.https: www.winconsuming.com/cd/JO49436MU

Switch to mobile version