Autor Societat
22 Febrer 2018 a 15:00

La Generalitat ha destinat prop de 128 meurs a polítiques socials d’habitatge

L’any 2017, 59.919 families han rebut un ajut per pagar el lloguer

Torre Can Jofresa // Imatge cedida per Agència Habitatge de Catalunya

Torre Can Jofresa // Imatge cedida per Agència Habitatge de Catalunya

Durant l’any 2017, la Generalitat ha destinat 127.960.035 euros  a polítiques  socials d’habitatge. Aquest import s’ha distribuït en ajuts per pagar el lloguer, ordinaris i urgents, en gestions de mediació hipotecària mitjançant l’Ofideute, en ajuts per pagar el lloguer per a famílies que viuen en habitatges administrats per la Generalitat i en ajuts per a entitats que gestionen habitatges d’inclusió.
Aquesta xifra suposa un increment de 21 milions d’euros, gairebé un 20% més respecte de l’any 2016, en què la inversió va ser de 106 milions. Aquests recursos han arribat a més de 100.000 famílies, els han permès romandre en el seu domicili i han evitat els possibles desnonaments que s’haurien produït.
Prop de 60.000 famílies han rebut un ajut ordinari per pagar el lloguer
 
S’han incrementat tant els ajuts destinats a pagar el lloguer com els ajuts que s’atorguen a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió per oferir habitatge a persones amb dificultats –que aquest any han experimentat un augment significatiu–, ja que es va incrementar l’ajut a 1.800 euros per habitatge.
En ajuts ordinaris per al pagament del lloguer s’han destinat 112.058.870 euros per un total de 59.919 ajuts (la qual cosa representa una mitjana de 1.870 euros anuals per família). Per a ajuts d’urgència s’han destinat 4.972.738 euros que han arribat a 2.217 famílies (prop de 2.250 euros anuals per família). La resta, fins a 127.960.035, són ajudes atorgades a persones que viuen en habitatges administrats per la Generalitat i a ajuts per a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió.
 
S’han lliurat 1.789 habitatges de lloguer social
 
Una altra de les mesures que el Govern de la Generalitat continua impulsant per afavorir l’accés a l’habitatge és l’ampliació del mercat d’habitatge de lloguer assequible, per poder-lo destinar a les famílies que més ho necessiten. En aquest sentit, la Generalitat compta amb els habitatges propis gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 15.255 pisos,  els cedits per entitats bancàries i els cedits pel mercat privat (provinents de cessió de particulars o gestionats per la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social).
La Generalitat continua  mantenint les polítiques encaminades a incrementar aquest parc públic per mitjà dels convenis signats amb les entitats financeres, la recaptació de l’impost de pisos buits i el conveni signat amb l’Incasòl el maig de 2017 per transferir una partida de 13 milions d’euros a l’Agència i destinar-los a la compra aplicant el dret de tanteig i retracte.
En total s’han duplicat els recursos respecte de l’any 2016 i això ha permès, mitjançant el dret de tanteig i retracte, ampliar el parc públic en gairebé 1.000 habitatges,  dels quals 543 s’han adquirit el darrer any 2017.
Tanteig i retracte
Habitatges adquirits
Import
Any 2015
180
7.456.978,15 €
Any 2016
250
11.534.491,00 €
Any 2017
543
25.683.963,77 €
L’ampliació d’aquest parc d’habitatges de lloguer assequible ha permès lliurar durant  el darrer any un total de 1.789 pisos a noves famílies, dels quals 1.152 s’han adjudicat per meses d’emergència, un 55% més del que van lliurar aquestes meses l’any anterior.
Switch to mobile version