Autor Economia
17 Febrer 2018 a 10:00

L’afiliació al RETA augmenta a Catalunya

En un +0,31% respecte al gener de 2017

autònoms PIMEC

Tenint en compte les dades relatives a l’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms del Servei Públic d’Ocupació Estatal:

  • Autònoms PIMEC valora positivament l’evolució de l’afiliació neta al RETA produït al gener. La nota menys positiva és el creixement intermensual negatiu, habitual al mes de gener.
  • En termes interanuals, destaquen els creixements de Barcelona i sobretot de Girona, mentre que Lleida i Tarragona mantenen les seves xifres negatives.
  • Des d’Autònoms PIMEC reclamem l’aprovació amb urgència dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018. Amb la pròrroga dels PGE de 2017 no s’han aplicat totalment la totalitat de les mesures previstes a la Llei de Mesures Urgents del Treball Autònom, aprovada  al Congrés dels Diputats el passat mes de juny. La manca de PGE ha provocat l’augment automàtic de les bases de cotització dels autònoms societaris en un 4%, en no haver-se previst als PGE una base de cotització mínima per aquest col·lectiu, tal com es preveia a la coneguda llei d’autònoms.
  • Autònoms PIMEC mostra la seva conformitat amb la possible creació d’una tarifa plana per a joves autònoms, amb quotes molt mínimes per a aquest col·lectiu, tan afectat per la crisi. No obstant això, creiem que calen mesures de fons i més sostenibles en el temps com, per exemple, vincular la quota d’autònoms als ingressos per activitat econòmica.

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d’afiliats

544.422

390.907

61.257

39.254

53.004

3.194.507

Variació interanual (%)

0,31%

0,51%

0,88%

-0,64%

-1,09%

0,61%

Variació interanual (nombre)

1.682

1.985

532

-251

-584

19.447

Variació intermensual (%)

-0,28%

-0,21%

-0,52%

-0,20%

-0,55%

-0,18%

Variació intermensual (nombre)

-1.528

-838

-319

-77

-294

-5.807

Altes respecte el mes anterior

12.084

8.860

1.476

608

1.140

73.230

Baixes respecte el mes anterior

13.612

9.698

1.795

685

1.434

79.037

 

Switch to mobile version