Autor Economia
5 Febrer 2018 a 10:00

PIMEC valora de forma positiva la reducció de l’atur

I l’augment de l’afiliació del mes de gener

PIMEC atur Gener-18

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes de gener tanca amb 422.866 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.476.528 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de 31.057 i 283.703 persones, respectivament.
  • La patronal constata que, aquest primer mes de l’any, l’atur alenteix lleument el seu ritme de reducció, amb tendències interanuals del -6,8% a Catalunya i -7,5% a Espanya. L’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals es produeix de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat, tot i que amb més intensitat a la construcció i a la indústria.
  • Si bé l’estacionalitat de l’activitat productiva de la nostra economia comporta petits augments de l’atur en aquest mes, enguany aquesta tendència, en termes intermensuals, és lleugerament més accentuada que fa un any.
  • En relació al mes anterior, l’atur es redueix a la construcció i al primari a Catalunya i augmenta en tots els altres sectors, sobretot serveis, amb un balanç d’augment de 4.848 persones registrades.
  • Aquest balanç positiu de reducció en el nombre de persones desocupades en termes interanuals coincideix amb un increment de l’afiliació, que continua en xifres per sobre del 3% (3,5% a Catalunya i 3,4% a Espanya).

 A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma positiva la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació i considera que perquè aquesta tendència es mantingui cal potenciar la indústria amb mesures concretes tal com estan descrites al Pacte Nacional per a la Indústria.

Switch to mobile version