Autor Articles i estudis
30 març 2018 a 12:00

Possibles responsabilitats legals de l’empresa en cas d’accident de treball o malalties professionals

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Gonzalo Marquez Mutua Intercomarcal

En la gestió diària de l’empresa, és recomanable no perdre de perspectiva la gestió dels recursos humans i dins d’aquesta gestió, un factor molt desconegut per les empreses i els seus gestors són les possibles responsabilitats que haurà d’afrontar en cas que es produeixin danys derivats d’un accident de treball o una malaltia professional.

Les responsabilitats de les empreses en aquest àmbit es poden resumir en les següents:

Les sancions a imposar per l’autoritat laboral: en cas de que es detecti l’existència d’un comportament de l’empresa tipificat a la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social, normalment relacionades amb la manca d’avaluació del risc que ha comportat l’accident de treball o malaltia professional, la manca de formació efectiva del treballador o la manca d’implementació de les mesures preventives identificades en l’avaluació de riscos laborals.

El recàrrec per manca de mesures de seguretat; comporta la imposició a l’empresa d’un recàrrec del 30% o del 50% sobre la pensió altres prestacions que la Seguretat Social o els jutjats reconeguin al treballador. Únicament s’exigeix una conducta de l’empresa negligent que hagi comportat o de facto influït de manera directa o indirecta en la producció de l’accident o en la aparició de la malaltia professional.

La responsabilitat patronal; és a dir la responsabilitat civil pels danys generats al treballador, físics o psíquics, així com la pèrdua d’ingressos futurs que li ha comportat les limitacions mèdiques de l’accident o malaltia professional. Aquesta és l’única responsabilitat que es pot assegurar, però hem de tenir en compte que la majoria d’asseguradores exclouen el “mobbing”, l’assetjament sexual ni les malalties professionals.

La responsabilitat penal, amb un tipus penal específic que s’imputa als responsables de la empresa o als comandaments intermitjos en funció de l’esfera de responsabilitat de cadascun en l’adopció de mesures per evitar la producció de l’accident o la producció de la malaltia professional.

Per últim hem de recordar que totes aquestes responsabilitats són compatibles entre elles i no excloents, per tant, és habitual que les empreses hagin d’afrontar-les totes quatre.

Gonzalo Márquez és Cap de l’Àrea Jurídica de Mútua Intercomarcal, empresa col·laboradora dels estudis d’ADE del Campus Manresa de la UVIC-UCC

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×