Autor Societat
1 Abril 2018 a 15:00

39,7 milions de visites presencials a les biblioteques catalanes

I 4,7 milions per Internet

Biblioteca

Biblioteca // Imatge del web cultura.gencat.cat

L’any 2016 s’han censat 847 biblioteques a Catalunya, 8 més que l’any 2014, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’activitat del Sistema bibliotecari de Catalunya segueix la tendència iniciada els darrers anys d’incrementar el nombre d’usuaris d’Internet i disminuir el nombre de visitants a les sales. Concretament, el nombre d’usuaris d’Internet de l’any 2016 augmenta el 14,8% i assoleix la xifra de 4,7 milions de persones; mentre que els 39,7 milions de visitants han disminuït un 3,7%, respecte a l’any 2014.
La proporció de biblioteques per habitant es manté estable en l’1,1 per cada 10.000 habitants. Les mitjanes més altes es localitzen en comarques de muntanya i de l’interior: el Pallars Sobirà (5,8), l’Alta Ribagorça (5,2) i les Garrigues (4,7). A l’altre extrem, la densitat més baixa de biblioteques, però amb una dimensió més gran, es localitza al Baix Llobregat amb 0,7 per cada 10.000 habitants.
Per tipus de biblioteques, 452 són publiques (accessibles a tots els ciutadans) i representen un 53,4% del total; aquest tipus ha incrementat un 3,7% respecte del 2014. El segon tipus en volum són les biblioteques especialitzades, que representen el 37,7% del total i que han disminuït el 2,1%. La resta de tipus (per a grups específics d’usuaris i d’ensenyament superior) es mantenen pràcticament estables, amb molt poca variació.
Es consolida la tendència d’augmentar la dimensió de les biblioteques. Així, les que tenen una superfície útil superior als 500 m2 han incrementat un 3,8% respecte del 2014 i un 78% respecte del 2002. L’any 2016, el percentatge més elevat de biblioteques de més de 500 m2 es localitza a l’Àmbit Metropolità (47,4%), seguit de les Comarques Centrals i el Penedès (amb un 40,9% i un 39,1%, respectivament). En canvi, les biblioteques de menys de 100 mhan disminuït un 4,7% el 2016 respecte del 2014.
Switch to mobile version