Autor Economia
4 Abril 2018 a 10:00

6.720 aturats registrats menys al març

34.556 menys que el març de 2017

PIMEC atur març-18

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes de març tanca amb 411.461 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.422.551 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -34.556 i -279.766 persones, respectivament.
  • La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur accelera lleument el seu ritme de reducció, amb tendències interanuals per sobre del 7% (-7,7% a Catalunya i -7,6% a Espanya)L’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals es produeix de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat, tot i que destaca la seva intensitat a la construcció (-14,5%) i a la indústria (-12,2%) a Catalunya.
  • L’estacionalitat de l’activitat productiva de la nostra economia comporta reduccions de l’atur en aquest mes.Enguany aquesta tendència, en termes intermensuals, és lleugerament més accentuada que fa un any a Catalunya, tot i que cal tenir en compte que la setmana santa va ser més tard.
  • En relació al més anterior, l’atur es redueix en tots els sectors, llevat dels sense ocupació anterior, amb un balanç de -6.720 persones registrades a Catalunya.
  • Aquest balanç positiu de disminució en el nombre de persones desocupades en termes interanuals coincideix amb un increment de l’afiliació, que continua en xifres per sobre del 3% (3,4% a Catalunya i 3,3% a Espanya).

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma positiva la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació. Amb tot, considera que cal adoptar mesures per  potenciar la indústria, com per exemple, la reducció dels seus costos energètics, ja que aquest sector acostuma a proporcionar més estabilitat en l’ocupació a la vegada que genera un efecte tractor positiu per la resta de sectors econòmics.

Afiliació total a la Seguretat Social

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d’afiliats

3.320.827

2.533.481

309.360

181.800

296.187

18.502.088

Variació interanual (%)

3,4%

3,3%

3,8%

3,2%

3,8%

3,3%

Variació interanual (nombre)

108.752

80.867

11.235

5.675

10.974

592.081

 

Nombre d’aturats

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

10.492

3.188

1.380

3.145

2.779

168.823

Indústria

46.963

36.322

3.875

1.972

4.794

301.657

Construcció

35.440

25.151

3.804

1.830

4.655

306.938

Serveis

290.703

215.582

27.297

13.920

33.904

2.348.917

Sense ocupació

27.863

20.547

2.464

1.378

3.474

296.216

Total

411.461

300.790

38.820

22.245

49.606

3.422.551

Variació interanual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-9,0%

-13,5%

-12,4%

-3,1%

-8,1%

-8,5%

Indústria

-12,2%

-12,8%

-9,8%

-8,8%

-11,5%

-10,1%

Construcció

-14,5%

-14,3%

-12,9%

-16,0%

-16,3%

-13,0%

Serveis

-6,2%

-6,0%

-7,5%

-4,4%

-7,3%

-6,5%

Sense ocupació

-5,7%

-5,5%

-11,9%

-4,0%

-2,6%

-7,0%

Total

-7,7%

-7,7%

-8,8%

-5,7%

-8,4%

-7,6%

Variació interanual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-1.040

-498

-196

-100

-246

-15.769

Indústria

-6.555

-5.321

-421

-190

-623

-33.764

Construcció

-6.009

-4.188

-564

-348

-909

-45.765

Serveis

-19.281

-13.743

-2.226

-644

-2.668

-162.080

Sense ocupació

-1.671

-1.187

-333

-57

-94

-22.388

Total

-34.556

-24.937

-3.740

-1.339

-4.540

-279.766

Variació intermensual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-1,6%

-2,1%

-3,4%

-0,9%

-1,1%

0,3%

Indústria

-0,9%

-1,0%

-1,2%

-1,0%

-0,3%

-0,6%

Construcció

-1,5%

-1,4%

-2,7%

-1,2%

-1,6%

0,5%

Serveis

-2,1%

-0,5%

-8,1%

-1,9%

-6,9%

-2,2%

Sense ocupació

2,3%

2,4%

1,0%

5,9%

1,8%

1,7%

Total

-1,6%

-0,4%

-6,2%

-1,1%

-5,0%

-1,4%

Variació intermensual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-175

-68

-49

-28

-30

449

Indústria

-445

-366

-46

-20

-13

-1.671

Construcció

-557

-353

-106

-22

-76

1.592

Serveis

-6.180

-982

-2.405

-263

-2.530

-52.905

Sense ocupació

637

473

25

77

62

4.838

Total

-6.720

-1.296

-2.581

-256

-2.587

-47.697 

Switch to mobile version