Autor Societat
1 Abril 2018 a 10:00

Els nivells de camp electromagnètic , molt per sota del que estableix la normativa

De les antenes de telefonia mòbil a Catalunya

Antena de telefoni

Antena de telefonia // Imatge cedida per la Generalitat de Catalunya

Els nivells de camp electromagnètic (CEM) de radiofreqüència (RF) generats per les antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació (com ara FM, televisió, Wi-Fi i WiMAX) a Catalunya continuen sent molt inferiors als nivells més restrictius indicats a la normativa vigent, adoptada per la majoria dels països de la Unió Europea i basada en recomanacions internacionals.

Així es desprèn del cinquè “Informe anual sobre els nivells d’exposició a CEM de RF a Catalunya”, corresponent al 2017, elaborat per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital en el marc del projecte de la Governança Radioelèctrica. L’informe es pot consultar al portal web del projecte,  on també hi ha publicats els informes dels quatre anys anteriors.
L’informe és el resultat de l’anàlisi de les mesures registrades durant l’any 2017 pels 329 equips fixos de monitoratge que integren la xarxa del Sistema de Monitoratge de Radiofreqüència (SMRF) de Catalunya i que mesuren de forma contínua (24 h/dia, 365 dies/any) el nivell de CEM de RF generat per les antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació a 184 municipis catalans.
La majoria dels equips d’aquesta xarxa (281 equips) mesuren el nivell de CEM de RF exclusivament de les freqüències de telefonia mòbil de 900MHz, 1800MHz i 2100MHz, on el nivell més restrictiu indicat a la normativa és de 41 V/m. D’aquests, 254 equips han mesurat durant el 2017 nivells mitjans inferiors a 5 V/m; 22 han mesurat nivells mitjans entre 5 i 10 V/m; dos entre 10 i 15 V/m; un entre 15 i 20 V/m, i només un equip mesura nivells mitjans superiors a 20 V/m.
Els tres equips que han obtingut mesures de més de 15V/m estan instal·lats al mateix terrat que les antenes de telefonia mòbil, a menys de 10 metres, a una alçada similar a les antenes i en la zona de màxima directivitat d’algunes de les antenes de l’emplaçament.
La resta d’equips de la xarxa SMRF (48) mesuren el nivell de CEM de RF de totes les bandes de freqüència actuals de telefonia mòbil i de la majoria d’altres sistemes de radiocomunicació, com és el cas la ràdio AM i FM, la televisió, el Wi-Fi o el WiMAX, entre d’altres.  El nivell més restrictiu indicat a la normativa per a aquestes bandes de freqüències és de 28 V/m.
D’aquests, 40 han mesurat durant el 2017 nivells mitjans inferiors a 5 V/m; quatre han mesurat nivells mitjans entre 5 i 10 V/m; tres entre 10 i 15 V/m i només un entre 15 i 20 V/m.
Els dos equips que han mesurat els nivells més alts són equips de monitoratge que estan instal·lats a pocs metres d’antenes d’emissió de serveis de televisió i de ràdio FM, no de telefonia mòbil.
Recomanacions
De l’anàlisi de tots els nivells de CEM de RF mesurats per la xarxa SMRF, a l’informe es proposen una sèrie de recomanacions a considerar pels agents implicats, relacionades amb el desplegament d’infraestructures de radiocomunicació i amb l’objectiu de reduir el nivell d’exposició general a CEM de RF.
Així, entre d’altres aspectes, s’indica la necessitat que les diferents administracions, els operadors de telefonia mòbil i els representants de la ciutadania, col·laborin de forma més estreta en el desplegament de les antenes de telefonia mòbil per tal de generar un clima de confiança mutu. També es fa èmfasi en la necessitat de planificar el desplegament d’antenes de telefonia mòbil en entorn urbà de la forma més proporcionalment distribuïda possible, per tal de tendir cap a un model d’implantació d’antenes que generi el nivell més baix possible d’exposició a CEM de RF al voltant de cada emplaçament d’antenes.
Governança Radioelèctrica
El projecte de la Governança Radioelèctrica que lidera la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital té un doble objectiu: d’una banda, que la ciutadania pugui gaudir de serveis de qualitat de veu i dades en mobilitat per tal de poder desenvolupar les seves activitats socials i econòmiques;  i d’altra, que el desplegament d’antenes de telefonia mòbil, necessari per poder oferir aquests serveis, sigui suficient, ordenat i respectuós amb les persones i amb el medi ambient.
L’any 2005 la Generalitat inicià el desplegament de la xarxa SMRF (sistema de mesurament de radiofreqüència) amb equips de monitoratge fixos que mesuren de forma contínua, 24 h/dia, 365 dies/any, el nivell de CEM de RF generat per les antenes de telefonia mòbil, i que estan instal·lats a prop d’aquestes, majoritàriament a les teulades dels edificis. Aquesta xarxa ha anat augmentant el nombre d’equips, fins arribar a tenir-ne un total de 329 a finals de 2017, instal·lats en 184 municipis de Catalunya (93 d’ells, cofinançats per la Comissió Europea mitjançant l’instrument LIFE). Això posiciona aquesta xarxa com una de les més grans del món.
Tots els nivells mesurats pels equips de monitoratge es poden consultar al lloc web de la Governança Radioelèctrica

 

Switch to mobile version