Autor Economia
28 abril 2018 a 10:00

L’ atur disminueix a Catalunya en 118.000 persones

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Segons l’enquesta de població activa referent al 1T/2018

Atur maig// Foto: Joan Murcia

Atur maig// Foto: Joan Murcia

L’ atur disminueix a Catalunya en 118.000 persones al primer trimestre del 2018 respecte de l’any anterior (−20,5%) i se situa en 458.700 persones desocupades, amb una taxa d’atur del 12,19% (3,09 punts menys que un any enrere), segons l’EPA. Per sexes, la davallada interanual de l’atur de les dones és superior a la dels homes (−21,8% i −19,1%, respectivament). Per edats, destaca el decrement en el tram de 25 a 54 anys (−26,7%).

El nombre de llars amb tots els actius desocupats al primer trimestre del 2018 disminueix en 40.100 (−22,0%) respecte al mateix període de l’any anterior i se situa en 142.200 llars.

La població ocupada augmenta de 105.300 i se situa en 3.303.300 persones, un 3,3% més que al mateix període de l’any anterior. Per sectors, si comparem l’ocupació en termes interanuals, l’increment absolut més elevat de la població ocupada és a la indústria (55.800 persones; 9,9%), seguit del sector serveis (42.600 persones; 1,8%) i de la construcció (7.100 persones; 3,6%). Per sexe, l’ocupació augmenta per un igual en els homes i en les dones (3,3%). Per edats, l’augment més intens de l’ocupació, respecte de l’any anterior, es produeix entre la població de 55 anys i més (4,9%), seguit del grup de 16 a 24 anys (4,5%). Segons el tipus de jornada, l’augment de l’ocupació a jornada completa (3,8%) és més intens que a jornada parcial (0,3%). Entre la població ocupada assalariada l’increment del tipus de contracte temporal (3,7%) és superior que el de l’indefinit (2,8%).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural creix un 1,4% interanual i se situa en 166.900 persones (5,1% del total de l’ocupació). Per sexe, el sector de la cultura ocupa 98.200 homes i 68.700 dones.

En el sector turístic, la població ocupada augmenta un 3,5% respecte del primer trimestre del 2017 i se situa en 426.000 persones (12,9% del total de l’ocupació). Per sexe, el sector turístic ocupa 239.000 homes i 187.000 dones.

El sector de les TIC ocupa 111.600 persones al primer trimestre del 2018 (un 9,2% més que un any enrere) i representa el 3,4% del total de l’ocupació.

La font estadística de les dades és l’Enquesta de població activa. L’EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l’INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l’objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l’activitat econòmica de la població. L’Idescat amplia trimestralment els resultats de l’EPA per a l’àmbit de Catalunya.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×