Autor Societat
28 maig 2018 a 10:00

Per impulsar el coneixement del Servei 900900120

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Acord entre l’ICD i l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya

telefon violencia masclista// cartell ICD

telefon violencia masclista// cartell ICD

La presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada, i Jordi Vilaprinyó, president d’Autònoms de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, han formalitzat un acord de col·laboració per a la divulgació de la Línia d’atenció a les dones en situació de violència masclista 900900120. L’objectiu és incrementar el coneixement d’aquest servei entre la ciutadania, especialment entre les dones que pateixen violència masclista i/o els seus familiars i entorn, a través de la distribució de cartells i adhesius als establiments i comerços de tot Catalunya.
L’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, que acull 192 entitats de comerç a tot Catalunya, promourà que la imatge de la Línia 900900120 s’exhibeixi en els prop de 34 mil comerços que representa.
El telèfon 900900120 que l’ICD posa a disposició de les dones en situació de violència masclista ha atès entre els mesos de gener i abril un total de 3.049 trucades. En els darreres 10 anys, el nombre mitjà anual de trucades ha estat de 10.357.
L’ICD realitza actuacions i campanyes de difusió a través de diferents sectors de la societat catalana per anar incrementant el coneixement del 900900120 i arribar a totes les dones que en algun moment de la seva vida el puguin necessitar. La xarxa de serveis públics de salut, els ens locals, la xarxa associativa, les biblioteques, grans empreses comercials i de transport, etc. col·laboren en la millora del coneixement d’aquest servei entre la població. Enguany l’objectiu és, com en aquest cas del conveni signat avui, implicar el sector del comerç.
El 900900120 és el primer recurs on les dones poden trucar i expressar la situació que viuen de manera confidencial. L’atenció és gratuïta i permanent, 24 hores, tots els dies de l’any. A través del 900900120 les dones accedeixen directament a un equip de professionals de l’advocacia, la psicologia, el treball social i la medicina, així com als serveis de la Xarxa d’intervenció integral contra la violència masclista. En les situacions més extremes també es contacta amb els serveis d’emergències policials i de salut.
Atencions l‘any 2017
L’informe sobre les atencions efectuades per aquest servei al llarg de l’any passat recull que les dones que hi acudeixen tenen majoritàriament entre 31 i 40 anys, grup d’edat que representa el 40,3% de les atencions.
El servei va atendre l’any passat 9.756 trucades (813 mensuals):  el 94,8% de les consultes van ser per violència masclista en l’àmbit de les relacions de parella. En la resta d’ocasions es tracta de violència masclista familiar (2,7%), violència masclista social comunitària (2%) i violència masclista laboral (0,5%).
 
Pel que fa a les formes de la violència masclista, la taxa de les atencions per situacions de violència psicològica va ser del 99,8; del 36,8 per situacions de violència física; del 9,2 per violència econòmica, i del 2,9 per violència i abusos sexuals. Cal tenir en compte que poden coincidir més d’una forma de violència masclista alhora.
En un 71% d’ocasions les trucades són efectuades per la pròpia usuària, en un 21%, per part d’un familiar o persona propera i en un 8% per part d’un o una professional. De les trucades procedents de l’entorn proper de la dona, el 37% són d’amistats, el 32% pares/mares, el 17% són germans/es i el 11% les pròpies filles o fills.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×