Autor Política
13 juny 2018 a 10:00

Acord per aturar la liquidació del Diplocat

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Es va constituir l’any 1982 per impulsar la projecció de Catalunya a l’exterior

Seu Diplocat//Foto: Wiquipedia Commons

Seu Diplocat//Foto: Wiquipedia Commons

L’Executiu ha acordat avui aturar el mandat de liquidació del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) i s’ha compromès a convocar-ne el Ple per tal de ser informat de les actuacions acordades i prendre les decisions respecte a l’actual situació del consorci.
L’acord deixa sense efectes la designació de l’òrgan liquidador, acordat pel Consell de Ministres del Govern espanyol i creat sota l’aplicació de l’article 155. Malgrat l’inici del procés de liquidació, els seus òrgans de govern segueixen actius ja que el Consorci no ha perdut la seva personalitat jurídica.
El Govern vol reconduir el procés liquidador al marc normatiu que era d’obligat compliment i retornar al Ple les potestats que li pertoquen, com a únic òrgan competent, per decidir sobre la supressió de Diplocat establerta pel Govern espanyol amb l’aplicació de l’article 155.
Des d’un bon principi d’aplicació de l’article 155, s’ha defensat que corresponia al Ple del consorci adoptar un seguit d’acords, tant el relatiu a la supressió del consorci com el de nomenar l’òrgan liquidador.
Paral·lelament a aquest acord, la Conselleria d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència segueix treballant per reprendre l’activitat a l’exterior amb la voluntat de garantir, ampliar i enfortir la presència de Catalunya arreu d’Europa i al món.
L’acció exterior del Govern
L’acció exterior de la Generalitat ha estat reconeguda com a constitucional en diverses ocasions pel Tribunal Constitucional. En aquest sentit, el Tribunal Constitucional afirma que l’acció exterior de Catalunya no és inconstitucional, inclús fora de l’àmbit de la Unió Europea, però ha d’estar lligada a l’exercici de les seves competències.
També sosté que es poden dur a terme activitats amb projecció exterior, si bé amb els límits de la competència exclusiva de l’Estat en matèria de relacions internacionals. Contempla que no es pot identificar la matèria relacions internacionals amb qualsevol activitat que tingui abast o projecció exterior, ja que, si fos així, es produiria una reordenació de l’ordre constitucional de distribució de competències.
A més, l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix que la Generalitat ha d’impulsar la projecció de Catalunya a l’exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit, respectant la competència de l’Estat en matèria de relacions exteriors (article 193).
El Diplocat
El Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya es va constituir l’any 1982 i ha estat l’instrument del Govern per impulsar la projecció de Catalunya a l’exterior i promoure les competències assumides estatutàriament en aquest àmbit.
Amb aquesta i altres entitats, el Govern de la Generalitat ha anat teixint una xarxa d’entitats consorcials i oficines a l’exterior que han estat duent a terme actuacions en l’àmbit exterior.
D’acord amb els seus estatuts, el Diplocat és un consorci que es dota de personalitat jurídica pròpia. Té per objectiu contribuir a impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya en l’àmbit internacional, posicionant la imatge, la reputació i la projecció internacionals de Catalunya mitjançant l’exportació del millor coneixement de la realitat del país i els seus actius i valors únics, per tal de fomentar la seva internacionalització.
El compliment d’aquest objectiu repercuteix directament en una major atracció d’inversions, coneixement, institucions i persones, i contribueix a generar opinió pública positiva a l’estranger i estableix relacions de confiança al món.
El Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya compta amb participació d’institucions financeres, esportives i universitàries. En formen part, entre altres, els ajuntaments de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, les diputacions, l’Associació i la Federació de Municipis, universitats i escoles de negoci, Foment del Treball Nacional, PIMEC,  Consell General de Cambres de Comerç.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×