Autor Economia
29 juny 2018 a 10:00

El SOC gestionarà 331.000.000 d’euros destinats a polítiques d’ocupació

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Beneficiaran al voltant de 240.000 persones

El Homrani Josep Ginesta Mercè Garau SOC// Foto: Conselleria Treball

El Homrani Josep Ginesta Mercè Garau SOC// Foto: Conselleria Treball

El conseller va informar ahir que el SOC gestionarà 331.000.000 d’euros destinats a polítiques d’ocupació que “beneficiaran al voltant de 240.000 persones en situació d’atur, el que cobrirà la pràctica totalitat de la demanda”.
 
“Es prioritzen els col·lectius que pateixen la crisi i tenen més dificultats per trobar feina”, va destacar el conseller després de la celebració del Consell de Direcció del SOC.
 
El Homrani ha explicat que “el SOC posa en el centre de les seves polítiques actives d’ocupació les persones més vulnerables”.Per donar resposta a 240.000 persones són claus els eixos de l’orientació des de les oficines de treball, l’acompanyament cap a la inserció laboral, la territorialització dels programes i la priorització dels col·lectius més vulnerables per la crisi”ha subratllat el conseller.
Aquests col·lectius són les persones joves; les dones; els majors de 45 anys; les persones en atur de llarga durada; les destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania; i les persones amb discapacitat.
Acompanyat del secretari general del Departament, Josep Ginesta; i de la directora del Servei Públic d’Ocupació (SOC), Mercè Garau, el conseller El Homrani ha destacat la rellevància de les polítiques d’ocupació adreçades als col·lectius prioritaris en una roda de premsa després de la celebració del Consell de Direcció del SOC.
Programació, pressupostos i beneficiaris/es 2018
Davant el fet que la crisi ha deixat al marge del mercat de treball un important col·lectiu de persones, el SOC ha dissenyat programes cada cop més centrats en la superació de les especials dificultats amb què es troben.
Actualment, al mercat de treball hi ha vacants de tot tipus: per llocs altament qualificats, per qualificacions mitjanes i per perfils sense qualificació. I en situació d’atur hi ha majoritàriament persones amb baixa qualificació, però també amb formació, i la cobertura de totes aquestes vacants sovint és difícil.
Per aquest motiu, la programació de les polítiques actives d’ocupació d’enguany incorpora canvis orientats a reduir aquesta situació, tot ajudant les persones a millorar el seu encaix amb les ofertes de feina i, alhora, ajudant les empreses i cercant el seu compromís per donar oportunitats a aquestes persones.
En aquest sentit, esdevé clau el compromís de les empreses per crear ocupació de qualitat per las qual cosa compta amb els programes de formació i foment de l’ocupació del SOC.
Amb l’objectiu d’augmentar l’ocupació, de qualitat i estable, i de lluitar contra la precarietat laboral, Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el SOC, disposa de diversos programes que constitueixen les polítiques actives d’ocupació per combatre l’atur.
Decàleg d’apostes del SOC per lluitar contra l’atur 

1. El SOC posa el focus en els programes destinats als col·lectius amb més dificultats d’accés al mercat de treball (joves, majors de 45 anys, aturats/es de llarga durada i dones).

2. Les persones sol·licitants i/o beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania estan prioritzades perquè puguin accedir a programes que ofereixen orientació, formació i, en molts casos, subvencions a la contractació.

3. Clara aposta del SOC per les dones i les polítiques de gènere atès que és un col·lectiu que continua registrant unes taxes d’atur superiors a les dels homes. El resultat del programa de l’any passat mitjançant el que es subvencionava la contractació i la subvenció de dones majors de 55 anys i aturades de molt llarga durada han estat molt positius.

4. Per a l’ocupació juvenil, malgrat la reducció dels fons de Garantia Juvenil, es continuen destinant programes que atenen i ajuden joves des dels 16 anys, molts d’ells amb greus dificultats d’integració social i laboral, a través dels centres de noves oportunitats. El principal repte és servir de pont per fer que el trànsit entre el sistema educatiu i el sistema productiu en aquestes edats es pugui fer d’una manera guiada i amb resultats satisfactoris.

5. Els programes són cada cop més flexibles i combinen diferents serveis a fi de donar resposta a les necessitats de cada persona. 

6. Impulsar programes mitjançant els quals aconseguim crear ocupació en petites i mitjanes empreses. Com el 30 Plus, en el qual es visiten empreses a les que s’anima a contractar una persona que comporta la creació d’un lloc de feina nou, que el SOC subvenciona durant 6 o 9 mesos. Al mateix temps es treballa amb la persona que està en situació d’atur i que podria accedir a aquest lloc de feina: se l’orienta i se la forma. Finalment es produeix una inserció laboral que, si bé d’entrada és subvencionada, acaba, tot sovint, en un lloc de feina estable per a aquesta persona.

7. Decidida aposta pel desenvolupament territorial, com fórmula idònia per al creixement econòmic sostenible, tot creant ocupació i oportunitats per a la gent de l’entorn.

8. Planificació de l’oferta de formació de les diferents especialitats de  manera rigorosa i ben coordinada amb els agents socials i el territori, a fi de poder oferir cursos de les especialitats més demandades pel mercat de treball i titular els alumnes amb Certificats de Professionalitat.

9. Impuls de la formació al Centres d’Innovació de Formació Ocupacional (CIFOS), amb la voluntat de poder oferir formació estable, d’alta qualitat, i en especialitats altament requerides en el mercat de treball.

10. Incidir en els programes de qualificació professional que l’any 2017 van assolir un 63% d’inserció laboral. De les 36.196 persones que hi van participar, un 64¡3% va aconseguir un lloc de treball, la majoria dones (65%), i homes (60%). Del 63% de les persones que van aconseguir una feina, el 51% estava en situació d’atur de llarga durada. Per edats, el 66% tenia entre 30 i 44 anys; el 63% eren joves menors de 30 anys; i un 58 % majors de 45 anys.

Principals programes ocupacionals
  • Accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP). La formació té per finalitat oferir a les persones treballadores, prioritàriament a les desocupades, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir així la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores de l’àmbit territorial català.
  • Treball i Formació. És un programa que integra accions d’experiència laboral i accions de formació, adreçat a persones en situació d’atur, per afavorir-ne la inserció laboral i millorar-ne l’ocupabilitat, i accions de coordinació i suport tècnic
  • Projectes Singulars. L’objectiu és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mitjançant la combinació de dues o més actuacions de les encabides en la Garantia Juvenil.
  • Enfeina’t. Aquest programa fomenta accions per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d’atur de llarga durada amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i, d’aquesta manera, evitar-ne la cronificació i facilitar-les experiència professional per a la seva inserció laboral.
  • Programes d’orientació. L’orientació integra els serveis i els programes personalitzats d’informació, d’acompanyament, de motivació i d’assessorament que, tenint en compte les circumstàncies personals i professionals de cada persona usuària, li permeten conèixer les capacitats, els interessos i el perfil ocupacional, així com gestionar l’itinerari de qualificació, en la recerca d’ocupació o en la posada en marxa d’iniciatives empresarials.
  • Treball als barris. Es posa a disposició de les entitats beneficiàries un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local, deixant a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte. Hi ha 7 tipus d’accions, agrupades en 5 programes: programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció; programes de qualificació professional; programes mixtos de formació i treball; programes d’experiències laboral; i programes de desenvolupament local.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×