Autor Societat
20 juny 2018 a 15:00

Es destinen 4,6 milions d’euros a Plans de Foment Territorial del Turisme

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Generats per l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET)

Turisme rural Vall de Nuria// Foto:La Espiga Digital

Turisme rural Vall de Nuria// Foto:La Espiga Digital

El Govern ha autoritzat la reserva de 4,6 milions d’euros per atendre la convocatòria 2018 de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de Plans del Foment Territorial del Turisme.
Els Plans de Foment Territorial del Turisme es financen gràcies als ingressos generats per l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), i tenen com a objectiu afavorir un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l’equilibri territorial, la diversificació de l’oferta i l’orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació del producte, per tal de fer del turisme una activitat generadora de riquesa i d’ocupació al servei de la ciutadania.
En concret, els fons reservats pel Govern serviran per: crear, rehabilitar i millorar infraestructures turístiques; recuperar o crear itineraris turístics; reconstruir senyalització turística existent o crear-ne de nova; adequar i millorar espais turístics; donar suport a la promoció d’iniciatives turístiques; i crear productes turístics innovadors que generin un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat, entre d’altres. Els projectes que rebin la subvenció en aquesta convocatòria s’hauran d’executar en els propers tres anys.
Des del 2014 –any en què es van posar en marxa els plans de foment territorial- i fins al 2017, el Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General de Turisme, haurà subvencionat 73 projectes amb un import total de prop de 23 milions d’euros.
Des de l’any 2014 al 2016, les convocatòries van estar dotades amb gairebé 6,5 milions d’euros anuals. En el 2017, l’assignació va ser menor, de 3 milions d’euros, ja que la Generalitat ha vist reduït l’import destinat als Plans del Foment Territorial del Turisme en cedir als municipis el 50% de l’Impost sobre estades en establiments turístics en lloc del 30% d’exercicis anteriors.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×